από metereologos.gr
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017
 
next

22-09-2017 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
773,94 1,04%
Ανοδικές: 69
Καθοδικές: 36
Αμετάβλητες: 23