από metereologos.gr
Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017
 
next

24-07-2017 15:37
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
848,19 0,26%
Ανοδικές: 56
Καθοδικές: 50
Αμετάβλητες: 13