από metereologos.gr
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016
 
next

26-09-2016 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
563,59 -1,82%
Ανοδικές: 36
Καθοδικές: 61
Αμετάβλητες: 12