από metereologos.gr
Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017
 
next

28-06-2017 13:15
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
826,00 0,39%
Ανοδικές: 54
Καθοδικές: 34
Αμετάβλητες: 11