από metereologos.gr
Τρίτη 23 Μαΐου 2017
 
next

22-05-2017 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
788,53 0,56%
Ανοδικές: 61
Καθοδικές: 45
Αμετάβλητες: 23