από metereologos.gr
Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017
 
11/06/2017 05:45
03/06/2017 05:45
next

28-06-2017 13:37
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
825,38 0,32%
Ανοδικές: 54
Καθοδικές: 36
Αμετάβλητες: 14