από metereologos.gr
Τρίτη 25 Απριλίου 2017
 
09/04/2017 05:45 0
02/04/2017 05:45
25/02/2017 05:45
19/02/2017 05:45 0
05/02/2017 05:45 0
next

25-04-2017 11:30
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
686,86 0,52%
Ανοδικές: 35
Καθοδικές: 25
Αμετάβλητες: 10