από metereologos.gr
Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017
 
25/02/2017 05:45
19/02/2017 05:45 0
05/02/2017 05:45 0
next

22-03-2017 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
640,65 0,04%
Ανοδικές: 42
Καθοδικές: 60
Αμετάβλητες: 31