από metereologos.gr
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017
 
15/10/2017 05:45
08/10/2017 05:45
24/09/2017 05:45
next

24-10-2017 10:46
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
736,77 0,31%
Ανοδικές: 12
Καθοδικές: 5
Αμετάβλητες: 6