από metereologos.gr
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016
 
next

24-10-2016 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
593,13 -0,15%
Ανοδικές: 35
Καθοδικές: 55
Αμετάβλητες: 20