Δύο ημέρες αργότερα από τον αρχικό προγραμματισμό και συγκεκριμένα σήμερα Πέμπτη 24 Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από περίπου 9.000.000 φορολογούμενους με ελάχιστες αλλά ουσιαστικές αλλαγές στο βασικό έντυπο Ε1 που αφορούν κυρίως την καθιέρωση από τα εισοδήματα του 2023 και εφεξής του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής έχει οριστεί η 30η Ιουνίου αλλά σύμφωνα με δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα δοθεί παράταση έως τα τέλη Ιουλίου λόγω καθυστέρησης ανοίγματος της εφαρμογής. Άλλη όμως παράταση δηλώνουν οι ίδιοι ότι δεν θα δοθεί. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η διαδικασία υποβολής κράτησε έως τα τέλη Αυγούστου.

Σύμφωνα με το νέο έντυπο της εφορίας όπως αυτό καθορίζεται από σχετική υπουργική απόφαση που δημοσιεύεται στο φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως στον πίνακα 2 (πληροφοριακά στοιχεία εκκαθάρισης) έχουν προστεθεί δύο νέες σειρές όπου τίθεται το ερώτημα στους επαγγελματίες αν εξαιρούνται από την εφαρμογή του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα ή αν δικαιούνται μείωση του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Λίγο παρακάτω και συγκεκριμένα στον πίνακα Γ2. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπάρχει νέο πεδίο (κωδικοί) όπου τίθεται το ερώτημα στους επαγγελματίες αν αμφισβητούν το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος. Εδώ πραγματικά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσοι θα δηλώσουν ναι και πόσοι όχι.

Επίσης, έχουν προστεθεί στον ίδιο πίνακα τέσσερις νέοι κωδικοί 405 και 407 για τον υπόχρεο και 406 και 408 για τη σύζυγο όπου αναγράφονται σε αυτούς το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος και τα καθαρά τεκμαρτά κέρδη οικοδομικών επιχειρήσεων βάσει των νέων διατάξεων.

Επίσης στον πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης (πρόσθετα ποσά εισοδήματα και λοιπά πληροφοριακά στοιχεία) έχουν προστεθεί νέοι κωδικοί όπου ζητείται από τον φορολογούμενο να αναγράψουν εφόσον υφίσταται το απαλλασσόμενο από το φόρο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα στην περίπτωση προσδιορισμού ελάχιστου καθαρού εισοδήματος.

Από την άλλη έχει απαλειφθεί από τον πίνακα 4 (Φορολογούμενα εισοδήματα και μειώσεις) στα εισοδήματα από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις ο κωδικός που αφορά στα ποσά που παρακρατήθηκαν για ειδική εισφορά αλληλεγγύης καθώς πλέον ο συγκεκριμένος φόρος έχει καταργηθεί.

Η εφετινή διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, αν και δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στο βασικό έντυπο της εφορίας πέραν αυτών που αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες, διαφέρει σημαντικά σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια καθώς δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα σε όσους έχουν

αποκλειστικά εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις να αφήσουν τη συμπλήρωση και την υποβολή του Ε1 στην «τύχη» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος ανήκει στην παραπάνω κατηγορία φορολογουμένων και δεν εισέλθει καθόλου στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για να συμπληρώσει και να υποβάλει τη δήλωση του η διαδικασία υποβολής θα ολοκληρωθεί κανονικά και μάλιστα εμπρόθεσμα.

Ωστόσο το νέο αυτό σύστημα για 1.000.000 μισθωτούς και συνταξιούχους κρύβει ορισμένες σοβαρές παγίδες που πρέπει να λάβουν υπόψη οι εμπλεκόμενοι για να μην χρειαστεί εκ των υστέρων να σπεύσουν να υποβάλουν τροποποιητικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις. Στους προ-συπληρωμένους κωδικούς θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία μισθών ή συντάξεων καθώς και οι παρακρατούμενοι φόροι, οι τόκοι καταθέσεων, στοιχεία για κατοικίες, ΙΧ αυτοκίνητα, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, δόσεις δανείων, δαπάνες αγορών με ηλεκτρονικό χρήμα, τα εξαρτώμενα τέκνα.

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες φορολογουμένων όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες, οι εισοδηματίες και όσοι λαμβάνουν μερίσματα από συμμετοχή σε επιχειρήσεις δεν αλλάζει κάτι. Θα υποβάλλουν τις φορολογικές δηλώσεις από την αρχή συμπληρώνοντας και έντυπα Ε2, Ε3 κτλ. με τους αντίστοιχους κωδικούς. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και οι μισθωτοί και συνταξιούχοι που πέραν των εισοδημάτων τους από μισθούς και συντάξεις εισπράττουν κάποιο ενοίκιο ή έχουν εισοδήματα από άλλες πηγές.

Επίσης, αν κάποιος κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους αγόρασε ή πούλησε ένα περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει και αυτό να δηλωθεί από τον ίδιο το φορολογούμενου γιατί θα πρέπει στην περίπτωση της αγοράς να δικαιολογήσει την πηγή προέλευσης των χρημάτων που ξόδεψε.

Ειδικά στο θέμα της ανάλωσης κεφαλαίου παλαιοτέρων ετών για να μπορέσει ένας φορολογούμενος να καλύψει το πόθεν έσχες για μία αγορά μεγάλης αξίας θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή και να συμπληρώσει σωστά τους αντίστοιχους κωδικούς που σε καμία περίπτωση δεν είναι προ-συμπληρωμένοι. Στην περίπτωση λάθους θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση και μάλιστα αν αυτή υποβληθεί μετά το τέλος της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων επιβάλλεται και πρόστιμο 100 ευρώ.

Τι αλλάζει για τους επαγγελματίες
Το νέο σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και επιχειρήσεων προσθέτει νέους κωδικούς στο έντυπο Ε3 για τον υπολογισμό του εισοδήματος που απέκτησαν το 2023.

Μεταξύ των νέων στοιχείων που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι περίπου 700.000 επαγγελματίες αφορούν στην ημερομηνία έναρξης εργασιών όπου προκύπτουν τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης, το συνολικό ετήσιο κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων της (στην περίπτωση που απασχολεί προσωπικό). Το ύψος του ετήσιου τζίρου της επιχείρησης προκύπτει ούτως ή άλλως από τα στοιχεία των βιβλίων της που αναγράφονται κάθε χρόνο στα έντυπα της εφορίας.

Παράλληλα οι επαγγελματίες θα πρέπει να δηλώσουν:

-Εάν απαλλάσσονται από το νέο σύστημα φορολόγησης (πολύτεκνοι ή με αναπηρία 80% και άνω)

-Εάν δικαιούνται μείωση του ελάχιστου ετήσιου καθαρού εισοδήματος που θα προσδιοριστεί με το νέο σύστημα (έχουν έδρα σε

μικρό χωριό, αναπηρία 67%-79% κ.α. ).

-Εάν εμπίπτουν σε κάποια κατηγορία που απαλλάσσεται από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης, όπως ασθενής νοσηλευόμενος, στρατευμένος, φυλακισμένος κ.λπ.

-Εάν επιθυμούν τον έλεγχο από την ΑΑΔΕ για να επιβεβαιωθεί ότι πράγματι τα έσοδά του είναι κάτω από τα ελάχιστα που ορίζει ο νόμος.

ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
– Έναρξη υποβολής: Πέμπτη 25/4

– Υφιστάμενη προθεσμία υποβολής: Έως 30/6

– Θα ανακοινωθεί παράταση: Έως 31/7

– Αυτόματη υποβολή δήλωσης:

Για 1.000.000 μισθωτούς – συνταξιούχους

– Αφορά εισοδήματα: Αποκλειστικά από μισθούς – συντάξεις

– Απαραίτητος έλεγχος: Τεκμήρια, αποδείξεις, ανάλωση κεφαλαίου

– ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε λάθη ή παραλείψεις

– Υποβολή δήλωσης με συμπλήρωση κωδικών:

Ελ. Επαγγελματίες, αγρότες, εισοδηματίες

– Ελάχιστο εισόδημα επαγγελματιών:

Αμφισβήτηση μέσω ειδικής πλατφόρμας

– Πληρωμή φόρου σε 8 δόσεις:

1η δόση: Τέλη Ιουλίου

8η δόση: Τέλη Φεβρουαρίου

Πηγή: ot.gr