Τέλος χρόνου για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου για του υποψήφιους των φετινών πανελληνίων. Σε αυτό μπορούν να συμπληρώσουν τις σχολές που επιθυμούν για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, όλοι οι υποψήφιοι στις πανελλήνιες θα πρέπει να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο έως και τη Δευτέρα (18.07.2022) και ώρα 23:59, για να μπορούν να συμμετέχουν στην επιλογή για την πρόσβαση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Τα δεδομένα φέτος έχουν αλλάξει σε σχέση με πέρυσι. Η κυριότερη μεταβολή είναι ότι τα βαθμολογικά «εισιτήρια» ανά τμήμα ΑΕΙ υπολογίζονται διαφορετικά, καθώς ισχύουν διαφορετικοί συντελεστές των μαθημάτων βαρύτητας.

Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι πρέπει να ξέρουν ότι κατά την συμπλήρωση του Μηχανογραφικού τους Δελτίου δεν πρέπει να παρασύρονται από την πιθανά υψηλή ή χαμηλή βαθμολογία που μπορεί να έχουν, αλλά να φροντίσουν να μελετήσουν σοβαρά τα βαθμολογικά τους δεδομένα και να καλύψουν όσα περισσότερα σενάρια μπορούν για την εισαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας. Και βέβαια, πάντα, στα τμήματα που τους ενδιαφέρουν και όχι σε άλλα που προσφέρουν σπουδές οι οποίες δεν κερδίζουν το ενδιαφέρον τους.

Επίσης, όπως αναφέρουν και οι ψυχολόγοι, τις επόμενες ημέρες δεν πρέπει να παρασυρόμαστε  από συμβουλές άλλων ή προβλέψεις, αλλά απλά να τις αξιολογούμε ήρεμα και λογικά.

Σημαντική είναι και η αξιολόγηση σοβαρών μελετών που εκπονούνται κατά καιρούς στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό σχετικά με τις προοπτικές των επαγγελμάτων που μας ενδιαφέρουν, τα νέα επαγγέλματα που τυχόν αναδύονται στην χώρα μας αλλά και σε διεθνές επίπεδο.