Αν και το ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συνεχίζει να αποτελεί ένα έργο in progress, εντούτοις η πολιτική ηγεσία του Ταμείου Ανάκαμψης μέσα από τις επιλογές της διαμορφώνει μέρα με τη μέρα ένα ισχυρό αφήγημα σε άμεση σχέση με την ελληνική οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα.

Ενα από τα βασικά στοιχεία αυτού του αφηγήματος έχει να κάνει με την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων ως προς τα επενδυτικά προγράμματα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο και τα οποία μπορούν να ξεκινήσουν πριν ακόμη από τις εγκρίσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Διασύνδεση

Για παράδειγμα, στην πρώτη σειρά της σχετικής λίστας βρίσκονται μεγάλα επενδυτικά προγράμματα, όπως το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης των ελληνικών νησιών, η οποία θα μειώσει σημαντικά το ενεργειακό κόστος νοικοκυριών και επιχειρήσεων και θα επιτρέψει την καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού της χώρας σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Πρόκειται για ένα μεγαλόπνοο έργο με σοβαρό αντίκτυπο τόσο για την εθνική οικονομία στο σύνολό της όσο και στην αναπτυξιακή διέξοδο των τοπικών και περιφερειακών αγορών.

Μεταρρυθμίσεις

Στην πράσινη ενότητα, και η επέκταση των προγραμμάτων «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης και αυτονόμησης κτιρίων, είτε πρόκειται για κατοικίες είτε για επιχειρήσεις.

Στις πρώτες γραμμές της ίδιας λίστας βρίσκονται επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις του Σχεδίου που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, προγράμματα που αφορούν την προεγκατάσταση υποδομής οπτικών ινών στα κτίρια για τη διευκόλυνση της μετάβασης στη χρήση δικτύων οπτικών ινών από επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Στην ίδια ενότητα προγράμματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων, με απόκτηση εξοπλισμού, υπηρεσιών cloud και διαδικτυακών υπηρεσιών αλλά και ευρείες επενδύσεις σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχουν τα υπουργεία, το ψηφιακό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, ψηφιοποίηση πολεοδομιών δήμων, της Δικαιοσύνης κ.λπ. Με δυο λόγια, η προτεραιότητα δίνεται στο κυβερνητικό «νέφος» και στα συστήματα διαλειτουργικότητας του Δημοσίου και των φορέων του – από τις κεντρικές υπηρεσίες των υπουργείων μέχρι και υπηρεσίες εποπτευομένων φορέων.

Ακολουθούν στην ίδια σειρά η υλοποίηση των πλέον σύγχρονων προγραμμάτων κατάρτισης και επανακατάρτισης για την αύξηση της απασχόλησης που δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και προωθούν τη μεταρρύθμιση στα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και μαθητείας.

Φοροδιαφυγή

Σε πρώτη προτεραιότητα και τα προγράμματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που στοχεύουν σε μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, περαιτέρω ψηφιοποίηση των φορολογικών υπηρεσιών, κωδικοποίηση και εκσυγχρονισμό της φορολογικής νομοθεσίας, δράσεις κατά του λαθρεμπορίου, ηλεκτρονική διασύνδεση των ταμειακών μηχανών και των POS με τις φορολογικές αρχές και χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τη διευκόλυνση των φορολογικών ελέγχων.
Στη λίστα των προγραμμάτων που θα «τρέξουν» πριν από την επίσημη έναρξη των χρηματοδοτήσεων του Ταμείου βρίσκονται τα vouchers των μαθητών για αγορά tablets και υπηρεσιών Internet καθώς και οι digital ενισχύσεις των επιχειρήσεων.

Υποδομές

Σημαντικό κομμάτι των προγραμμάτων που έρχονται μπροστά είναι και εκείνα που αφορούν την Πολιτική Προστασία, π.χ. αεροπορικά μέσα αλλά και το Πυροσβεστικό Σώμα (ιδιαίτερα οι πλευρές της δραστηριότητάς του τους κρίσιμους καλοκαιρινούς μήνες).

Τέλος, η διοίκηση του Ταμείου προετοιμάζεται και διαμορφώνει τις υποδομές για τα δάνεια των ιδιωτών τα οποία θα ξεκινήσουν να δίνονται κάτω από συγκεκριμένους όρους στη διάρκεια του ερχόμενου καλοκαιριού.

Υπενθυμίζεται ότι θα αξιοποιηθεί μέρος των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης υπό μορφή δανείων για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών επενδύσεων. Σε κάθε περίπτωση οι προωθούμενες επενδύσεις είναι ιδιωτικές επενδύσεις συγχρηματοδοτούμενες (τουλάχιστον κατά 50%) με τα ίδια κεφάλαια των επενδυτών και δάνεια προερχόμενα από τις τράπεζες ή/και ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς θεσμούς (EIB, EBRD) και αφορούν επιχειρηματικές προτάσεις που προωθούν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, καθώς και την καινοτομία, τις οικονομίες κλίμακος και τις υψηλότερες εξαγωγές.