• Αναζήτηση
 • Η ΕΕ θωρακίζει τα προσωπικά δεδομένα

  Μέσα στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, καθώς όλο και περισσότερες από τις δραστηριότητές μας, συναλλαγές ή αγορές κινούνται πλέον στον κυβερνοχώρο, η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποκτά επιτακτικό χαρακτήρα.

  Μέσα στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, καθώς όλο και περισσότερες από τις δραστηριότητές μας, συναλλαγές ή αγορές κινούνται πλέον στον κυβερνοχώρο, η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποκτά επιτακτικό χαρακτήρα.

  Αξίζει να θυμόμαστε ότι κάθε δραστηριότητά μας online καταγράφεται και αποθηκεύεται, ενώ  τα δεδομένα που προκύπτουν από αυτές «πωλούνται» σαν πληροφορίες σε διαφημιστές και διαφημιζομένους που θέλουν να προωθήσουν παντός είδους προϊόντα και υπηρεσίες. Την ίδια στιγμή έντονη είναι η ανησυχία των χρηστών του Διαδικτύου για την προστασία των δεδομένων τους σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης.

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτηρίζει το 2018 «έτος-σταθμό» για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών της ΕΕ, επαναλαμβάνοντας τις δεσμεύσεις της για μια στρατηγική που να ανταποκρίνεται στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Πριν από λίγο καιρό η στρατηγική αυτή που θα οδηγήσει την ΕΕ σε μια νέα εποχή προστασίας των δεδομένων παρουσιάστηκε από στελέχη της.
  Να σημειωθεί ότι στις 25 Μαΐου ξεκινά η εφαρμογή του νέου Γενικού Κανονισμού για την προστασία δεδομένων. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, «τον Μάιο του 2018 θα γίνουν πραγματικότητα εκσυγχρονισμένοι κανόνες για την προστασία των δεδομένων. Οι κανόνες αυτοί απαντούν στις προκλήσεις που ο ψηφιακός κόσμος θέτει στο δικαίωμά μας σε προστασία των δεδομένων μας. Η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι υπερήφανη διότι πρωτοπορεί και θέτει υψηλά πρότυπα προστασίας των δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο. Είμαστε αποφασισμένοι να προωθήσουμε τις αξίες μας για προστασία των δεδομένων διεθνώς. Οι οικονομίες μας εξαρτώνται σε υψηλό βαθμό από τις διεθνείς ροές δεδομένων».
  Η Επιτροπή έχει ήδη εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για να συνδράμει τις εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων, τις εθνικές διοικήσεις και τις επιχειρήσεις στην προετοιμασία τους για τη νέα εποχή. Επίσης αρχίζει οσονούπω εκστρατεία ενημέρωσης για να ενημερώσει τους ευρωπαίους πολίτες για τα δικαιώματά τους. 

  Νέα δικαιώματα

  Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό οι Ευρωπαίοι θα απολαμβάνουν νέα δικαιώματα. Μεταξύ άλλων το δικαίωμα σε σαφή και κατανοητή πληροφόρηση θα εμποδίζει τις εταιρείες να κρύβονται πίσω από δυσνόητα νομικά κείμενα, προκειμένου να αποσπάσουν τη συγκατάθεση των χρηστών. Η φορητότητα, δηλαδή το δικαίωμα μεταφοράς των δεδομένων σας από έναν πάροχο υπηρεσιών σε άλλον, αποτελεί ένα ακόμα νέο δικαίωμα, το οποίο θα σας παρέχει τη δυνατότητα εύκολης αλλαγής παρόχου υπηρεσιών. Υφιστάμενα δικαιώματα, όπως το «δικαίωμα στη λήθη», γίνονται σαφέστερα.
  Η βελτίωση των κανόνων για την προστασία των δεδομένων θα εξασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια στο Διαδίκτυο, καθώς η πλειονότητα των Ευρωπαίων δηλώνει ότι ανησυχεί για τον κίνδυνο κατάχρησης των προσωπικών πληροφοριών. Επίσης στην περίπτωση που προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή εταιρείας, εκτεθούν λόγω κυβερνοεπίθεσης, η εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τις Αρχές και τους χρήστες της εντός 72 ωρών.
  Περαιτέρω, μία ακόμα σημαντική καινοτομία των νέων κανόνων είναι ότι εξασφαλίζουν πως όποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβαίνουν σύνορα, η προστασία τους τα συνοδεύει. Αν μια εταιρεία συλλέγει δεδομένα στην Ευρώπη, θα υποχρεούται να τηρεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ακόμα κι αν αναλύει τα δεδομένα εκτός Ευρώπης.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Media
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk