Τα παρακάτω είναι σκέψεις και προτάσεις για την εκπαίδευση και την Παιδεία οι οποίες κατατέθηκαν στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.
(Α) Γενικές θέσεις
Σκοπός τής Εκπαίδευσης:
1. Εξασφάλιση για όλους ποιοτικής δημόσιας παιδείας
2. Μόρφωση πολιτών: υπεύθυνων, σκεπτομένων, ευαίσθητων, καλλιεργημένων
Σχολείο
1. Δάσκαλος: καταρτισμένος στα ΑΕΙ, υποστηριζόμενος με διδακτικό υλικό, επιμορφούμενος συχνά, συντονιζόμενος κατά μάθημα, αξιολογούμενος για βελτίωση, απόκτηση πιστοποιητικού ψυχοπαιδαγωγικής επάρκειας.
2. Διοίκηση Σχολείων (Διευθυντές/Υποδιευθυντές): αυστηρά και αντικειμενικά επιλεγμένοι, OXI από τους συλλόγους των σχολείων τους, με αυξημένες αρμοδιότητες (διοικητικές, αξιολόγησης, ανάληψης πρωτοβουλιών κ.ά.)
Σχολικός χρόνος (08.30 –16.30): Ο μειωμένος σχολικός χρόνος σε όλες τις βαθμίδες –δήθεν για ελάφρυνση του φόρτου των μαθητών –ακυρώνει στην πράξη την ουσία και την ποιότητα της Εκπαίδευσης.
Ενισχυτική διδασκαλία: η γνήσια δημοκρατική αντίληψη να μορφωθούν όλοι οι μαθητές επιβάλλει ουσιαστική στήριξη των αδύνατων μαθητών. Ετσι αίρονται ή αμβλύνονται ποικίλες ανισότητες, βελτιώνεται η ποιότητα εκπαιδευτικού έργου μέσα στην τάξη, αντιμετωπίζεται έμπρακτα η μαθητική διαρροή.
ΑΛΛΑ: ενισχυτική δεν συνιστούν ελάχιστα ανοργάνωτα ευκαιριακά μαθήματα, αλλά προσεκτική εξατομικευμένη στήριξη από ειδικά καταρτισμένους εκπαιδευτικούς!
Τριετές Λύκειο γενικής μόρφωσης: έτσι θα αξιοποιηθεί παιδευτικά η πιο δημιουργική διανοητικά ηλικία 15-18 ετών ως γενικότερη μορφωτική συγκρότηση των μαθητών για τη μετασχολική ζωή τους, για την εισαγωγή στα ΑΕΙ να παρέχονται «επιλογές προσανατολισμού» σε Β’ (6 ώρες) και Γ’ (12 ώρες) Λυκείου. ΟΧΙ Λύκειο φροντιστηριακού χαρακτήρα ταχύρρυθμης προετοιμασίας για τα ΑΕΙ με λίγα πολύωρα μαθήματα σε Β’ και Γ’ Λυκείου!
Εμφαση σε αναβαθμισμένο Τεχνικό –Επαγγελματικό Λύκειο:
Η στροφή πολλών μαθητών σε ένα αναβαθμισμένο Τεχνικό –Επαγγελματικό Λύκειο (σήμερα 80/90% των μαθητών κατευθύνεται στα Γενικά Λύκεια) θα αποτελέσει βαθμηδόν και τη λύση της εισαγωγής στα ΑΕΙ με μόνη την επίδοσή τους στο Λύκειο.
Γενική μόρφωση Α’ τάξης –ΟΧΙ κοινή Α’ Λυκείου σύνθετου «γενικοεπαγγελματικού» χαρακτήρα που θα προκαλέσει σύγχυση παρά αξιόπιστη βάση επιλογής. Δημιουργία Πειραματικών ΤΕ Λυκείων.
Επαγγελματικός προσανατολισμός: αξιόπιστος, συστηματικός, αποτελεσματικός επαγγελματικός προσανατολισμός έγκαιρης σωστής ενημέρωσης και πειθούς μαθητών και γονέων για την επιλογή τύπου Λυκείου («Γενικού» ή αναβαθμισμένου «Τεχνικού-Επαγγελματικού»)
Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (ΕΘ.Ο.Ε.): για ενδοσχολικές [οιονεί «Τράπεζα Θεμάτων»] και πανελλαδικές [εισαγωγικές] εξετάσεις.
Καθιέρωση αυτοτελούς Σχολικού Απολυτηρίου
Αναβάθμιση Λυκείου με υπολογισμό τής επίδοσης των μαθητών στις τρεις τάξεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ: προϋπόθεση η δίκαιη, αντικειμενική και αξιόπιστη αξιολόγηση της επίδοσης με δικλίδες ασφαλείας (γραπτή εξέταση με θέματα από τον Εθν. Οργ. Εξετάσεων από όλη τη διδακτέα ύλη και διόρθωση από τους διδάσκοντες).
«Επιστροφή» των μαθητών στο Λύκειο από τα φροντιστήρια, με ενδυνάμωση του Λυκείου, του έργου των διδασκόντων και όλων των διδασκομένων μαθημάτων. Διδασκαλία (λόγω γραπτής εξέτασης) όλης της διδακτέας ύλης.
Λειτουργία πραγματικά Πειραματικών Σχολείων
Πειραματικών άμεσα συνδεδεμένων με Πανεπιστήμια (Παιδαγωγικά Τμήματα) και με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).
Εισαγωγή σε αυτά μαθητών που θα αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα για πειραματική εφαρμογή (νέων αντικειμένων, νέων μεθόδων διδασκαλίας, νέων βιβλίων κ.λπ. με ευθύνη των Πανεπιστημίων και του ΙΕΠ).
(Β) Βαθμίδες Εκπαίδευσης
Προσχολική διετής (4 – 5 ετών), Πρωτοβάθμια εξαετής (6 – 12 ετών), Γυμνασιακή τριετής (13 – 15 ετών), Λυκειακή τριετής (16 – 18 ετών).
(Γ) Μαθήματα. Εξορθολογισμένη μειωμένη υποχρεωτική διδακτέα ύλη, ενοποίηση ομοειδών μαθημάτων (διδασκομένων από ειδικότητες), Γλώσσα + Λογοτεχνία –Ιστορία –Φιλοσοφία, Μαθηματικά, Φυσική –Χημεία –Βιολογία, Πληροφορική, Θρησκευτικά, Κοινωνιολογία –Οικονομικά –Πολιτικές επιστήμες, Φυσική αγωγή, Ξένες γλώσσες, Ζώνη Πολιτισμού, Ειδικότητες μαθημάτων σε ΤΕ Λύκεια.
(Δ) Εισαγωγή στα ΑΕΙ. Εισαγωγή με πέντε βαθμούς: την επίδοση του Λυκείου συν τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα. Η επίδοση των τριών τάξεων Λυκείου υπολογίζεται από την προφορική τετραμήνων συν τη γραπτή αξιολόγηση με θέματα από τον Οργ. Εθν. Εξετάσεων και διόρθωση από τους διδάσκοντες. ΟΧΙ πανελλαδικές! Για τη γραπτή εξέταση προετοιμασία μέσα στο Σχολείο με «πρότυπα θεμάτων» και όχι με εκμάθηση όλων των θεμάτων, όπως στο παρελθόν!
2. Πανελλαδική εξέταση από τον Εθ.Ο.Ε. σε τέσσερα μαθήματα
–Κατάργηση των εξαιρετικά δαπανηρών εξετάσεων από το ΥΠΕΘ με τις γνωστές πολλές δυσλειτουργίες (κοινωνικός σάλος στα ΜΜΕ για ορισμένα θεωρούμενα «δύσκολα» θέματα! ο τύπος εξέτασης δεν εξασφαλίζει πάντοτε τους καλύτερους υποψήφιους [«παπαγαλία»] – σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα μάθημα επαναλαμβάνεται όλη η εξέταση μετά από ένα χρόνο με κίνδυνο αποτυχίας σε άλλο μάθημα!)
–Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα διενεργούνται από τον ΕΘ.Ο.Ε. με κατοχύρωση βαθμολογίας και δυνατότητα επανάληψης προς βελτίωση εντός του έτους.
–Θα διατηρηθεί το αδιάβλητο των πανελλαδικών εξετάσεων χωρίς να αποτελούν οι εισαγωγικές μείζον θέμα.
3. Εισαγωγή σε Τμήματα και όχι σε Σχολές
–Η Φιλοσοφική Σχολή τού ΕΚΠΑ έχει 12 διαφορετικά Τμήματα!
–Δεν μπορεί πρακτικά να γίνει διδασκαλία αντιπροσωπευτικών μαθημάτων σε κοινό Α’ έτος.
–Θα απαιτούνται νέες εξετάσεις για ένταξη των φοιτητών σε Τμήματα με μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων (π.χ. στο Φιλολογικό τής Φιλοσοφικής Σχολής).
–Να υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης μεταξύ Τμημάτων με όρους που θα ορίζουν τα Τμήματα.
Ο κ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης είναι καθηγητής της Γλωσσολογίας και τέως πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ