Στην τελική ευθεία βρίσκεται η κατάρτιση του «μίνι» φορολογικού νομοσχεδίου που ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών με βασικό κορμό τις αλλαγές στα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων, τη βελτίωση του υφιστάμενου νόμου για τον φόρο υπεραξίας, τον συμψηφισμό των πάσης φύσεως οφειλών και απαιτήσεων ιδιωτών αλλά και επιχειρήσεων από και προς το Δημόσιο, ενώ ερωτηματικό παραμένει αν τελικά θα περιληφθεί σε αυτό το νομοσχέδιο η ρύθμιση για τα χρέη σε Εφορία και Ταμεία ή θα έρθει αργότερα στο Κοινοβούλιο.
Επίσης, με το ίδιο νομοσχέδιο θα απενεργοποιηθεί το «πόθεν έσχες» στις μεταβιβάσεις ακινήτων από τις αντικειμενικές αξίες, ενώ δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η επέκταση για ένα ακόμη έτος του μέτρου της απόσυρσης παλαιών αυτοκινήτων.
Με άλλη διάταξη θα διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση τα εισοδήματα των αγροτών (πραγματικά ή τεκμαρτά) θα φορολογούνται με συντελεστή 13% αντί για 26% που ισχύει στην περίπτωση που κάποιος φορολογηθεί με τα τεκμαρτά.
Παράλληλα, αναμένεται να δοθεί παράταση για την τροποποιητική δήλωση Ε9 καθώς η σχετική εφαρμογή δεν έχει ανοίξει ακόμη και λήγει η προθεσμία στις 30 Νοεμβρίου.
Την ίδια στιγμή με κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση και του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη διευκρινίζεται ότι δεν θα δίνεται καμία επιστροφή φόρου αν πρώτα δεν έχει συμψηφιστεί με οφειλές του επιτηδευματία με οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή την Εφορία.
Τι θα γίνει με τον ΕΝΦΙΑ

Αδιευκρίνιστο παραμένει ωστόσο τι θα γίνει με τον ΕΝΦΙΑ καθώς κάποιος που έχει να εισπράξει π.χ. επιστροφή φόρου 500 ευρώ και οι 6 δόσεις του ΕΝΦΙΑ είναι 300 ευρώ (δηλαδή 50 ευρώ επί 6 μηνιαίες δόσεις) θα λάβει κανονικά επιστροφή 200 ευρώ και όχι 450 ευρώ καθώς το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει να συμψηφίζει ολόκληρο το ποσό και όχι κάποιες από τις δόσεις.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και Φόρου Εισοδήματος (ΦΕ) με οφειλές των δικαιούχων σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) και ο τρόπος απόδοσης των ποσών στον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό. Ο συμψηφισμός διενεργείται από τους ΟΚΑ για κάθε δικαιούχο επιστροφής ΦΕ ή ΦΠΑ με τις οφειλές τους προς αυτούς.
Κατά την εφαρμογή της διαδικασίας συμψηφισμού επιστροφής ΦΠΑ και ΦΕ με οφειλές των δικαιούχων σε ΟΚΑ καθώς και για την επιστροφή τυχόν υπολειπόμενου ποσού στον δικαιούχο δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.
Για τη διενέργεια των συμψηφισμών της παρούσαςκαι του ελέγχου της ασφαλιστικής ενημερότητας, δημιουργείται στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) Βάση Δεδομένων Συμψηφισμού Ασφαλιστικών Οφειλών προς τους ΟΚΑ, στην οποία καταχωρούνται ηλεκτρονικά όλοι οι εργοδότες και ασφαλισμένοι με οφειλές, ανεξαρτήτως τυχόν υπαγωγής αυτών σε καθεστώς ρύθμισης.
Ολοι οι ΟΚΑ και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) υποχρεούνται να αποστείλουν στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ σε ενιαία γραμμογράφηση αρχείομε τους οφειλέτες τους (φυσικά/νομικά πρόσωπα) μεπλήρη στοιχεία ταυτοποίησης, συνολική οφειλή, καθώςκαι ένδειξη ασφαλιστικής ενημερότητας σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών από τη δημοσίευση τηςπαρούσας.
Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, το ΚΕΑΟ και οι ΟΚΑ αναπτύσσουνμηχανισμό σε πραγματικό χρόνο (online) ενημέρωσηςτης Βάσης Δεδομένων Συμψηφισμού ΑσφαλιστικώνΟφειλών και, μέχρι αυτό να καταστεί δυνατό, οι ΟΚΑκαι το ΚΕΑΟ αποστέλλουν στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ, ανά δεκαπενθήμερο, επικαιροποιημένο αρχείο.
Ποσά που για οποιονδήποτε λόγο έχουν αποδοθείστους ΟΚΑ και δεν οφείλονται σε αυτούς (αχρεωστήτως καταβληθέντα) επιστρέφονται στους δικαιούχουςτων επιστροφών από τους ίδιους.

HeliosPlus