Πολυνομοσχέδιο: Τι θα ισχύσει για το γάλα

Μετά από μαραθώνιες συζητήσεις μεταξύ των υπουργών Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αθανάσιου Τσαυτάρη, αλλά και με την τρόικα, τελικώς η ενδοκυβερνητική κρίση αποσοβήθηκε. Επί της ουσίας η υποχώρηση του κ. Χατζηδάκη επί του συγκεκριμένου θέματος είναι πλήρης.

Μετά από μαραθώνιες συζητήσεις μεταξύ των υπουργών Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αθανάσιου Τσαυτάρη, αλλά και με την τρόικα, τελικώς η ενδοκυβερνητική κρίση αποσοβήθηκε. Επί της ουσίας η υποχώρηση του κ. Χατζηδάκη επί του συγκεκριμένου θέματος είναι πλήρης.

Στην περίπτωση του παστεριωμένου γάλακτος δεν αλλάζει τίποτα. Αντιθέτως τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα για την κατηγορία του γάλακτος υψηλής παστερίωσης, αφού πλέον οι καταναλωτές θα γνωρίζουν πως ο συγκεκριμένος τύπος είναι υποδεέστερης ποιότητας από το παστεριωμένο γάλα.

Το γάλα υψηλής παστερίωσης θα μετονομαστεί σε γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας, η κατηγορία του παστεριωμένου γάλακτος θα αποκτήσει την υποκατηγορία του γάλακτος ημέρας που είναι διάρκειας δύο ημερών και το παστεριωμένο γάλα σύμφωνα με την απόφαση της επιστημονικής επιτροπής που συνέστησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και συνεδρίασε το μεσημέρι, θα έχει χρονική διάρκεια πέντε ημερών.

Στην επιστημονική επιτροπή πανεπιστημιακοί και επιστήμονες από συναφείς έδρες των επιστημονικών ιδρυμάτων της χώρας, αλλά και από τον ΕΛΟΓΑΚ και τον ΕΛΓΟ Δήμητρα. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τόσο ο κ. Τσαυτάρης όσο και ο αναπληρωτής υπουργός κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος. Είναι προφανές ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση διασώζεται η ελληνική κτηνοτροφική παραγωγή και παρέχεται παράλληλα η δυνατότητα στους καταναλωτές να απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας γαλακτοκομικά προιόντα.

Οι αντιδράσεις που είχαν εκδηλωθεί όχι μόνο σε κυβερνητικό επίπεδο – με τον κ. Χαρακόπουλο να απειλεί με παραίτηση – αλλά και στις κοινοβουλευτικές ομάδες των δύο κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση, έχουν ήδη καταλαγιάσει, κι οι μέχρι το πρωί αντιδρώντες βουλευτές θεωρούν την συμπεριφορά τους δικαιωμένη. Και κυρίως θεωρούν ότι τα όσα κατήγγειλαν για την υποτονική διαπραγμάτευση του υπουργού Ανάπτυξης με την τρόικα, επιβεβαιώνονται.

Από την άλλη πλευρά ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος με την παρουσίαση της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ είχε δηλώσει πως η αλλαγή χρονολόγησης του παστεριωμένου γάλακτος είναι μία από τις βασικές του προτεραιότητες, αναγκάστηκε να υπαναχωρήσει έκων άκων από τις αρχικές του επιδιώξεις, προκειμένου να σωθεί η «κυβερνητική παρτίδα».

Δεδομένης μάλιστα της έντασης που είχε προκληθεί όλη την προηγούμενη περίοδο η υπαναχώρηση του προσομοιάζει με ήττα.

Εν τω μεταξύ δόθηκε από την κυβέρνηση στα κόμματα το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει τρία άρθρα και πρόκειται να προωθηθεί προς ψήφιση με την μορφή του κατεπείγοντος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ρύθμιση για το γάλα δεν περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις που έγιναν σήμερα, αλλά δόθηκε στην αρχική του μορφή.
Κι είναι η ακόλουθη:
«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.8: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. α. Για τους αγοραστές αγελαδινού γάλακτος, πριν από την έναρξη δραστηριότητας και την πρώτη αγορά οποιασδήποτε ποσότητας γάλακτος από τους παραγωγούς, ακολουθείται η διαδικασία έγκρισης του άρθρου 10 της υπ’ αριθ. 302026/2004 (Β’ 1688) ΚΥΑ με θέμα «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος της εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.»
β. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 3 της ΥΑ 341263/18.11.2008 (Β΄ 2402), όπως ισχύει, καταργείται.
2. α. Η παράγραφος 6 του άρθρου 12 του από 2/16.5.1959 Β.Δ. (Α’ 89) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. α) Ως «παστεριωμένο γάλα» νοείται το γάλα το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 71,70 βαθμούς C για 15 δευτερόλεπτα ή ισοδύναμος συνδυασμός) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος, παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική στη δοκιμασία υπεροξειδάσης, αμέσως δε μετά την παστερίωση ψύχεται το συντομότερο δυνατό σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +60 βαθμούς C, στην οποία θερμοκρασία και συντηρείται, η δε διάρκεια συντήρησής του καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή.
Στη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις «παστεριωμένο» και «γάλα», η ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερμοκρασία συντήρησής του.
Το παστεριωμένο γάλα που συσκευάζεται σε τελική συσκευασία εντός 12 ωρών από την άμελξη και η διάρκεια συντήρησής του δεν υπερβαίνει τις δύο ημέρες από την ημερομηνία παστερίωσης, μπορεί, πέραν των αναφερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο να φέρει και την ένδειξη «γάλα ημέρας».
β) Ως «γάλα υψηλής παστερίωσης» νοείται το γάλα το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία στους +85 βαθμούς έως + 127 βαθμούς C σε τέτοιες συνθήκες θερμοκρασίας και χρόνου ώστε η δοκιμασία υπεροξειδάσης να είναι αρνητική, αμέσως δε μετά τη θερμική του επεξεργασία ψύχεται, το συντομότερο δυνατό, σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +60 βαθμούς C. Η συντήρηση του γάλακτος υψηλής παστερίωσης γίνεται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +60 βαθμούς C η δε διάρκεια συντήρησής του καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή.
Στη συσκευασία του γάλακτος υψηλής παστερίωσης πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις «γάλα» και «υψηλής παστερίωσης», η ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερμοκρασία συντήρησής του.
Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε σημείο της συσκευασίας του προϊόντος αναγραφή της ένδειξης «παστεριωμένο» χωρίς τη συνοδεία της φράσης «υψηλής παστερίωσης».»
β. Οι συσκευασίες γάλακτος της προηγούμενης υποπερίπτωσης που διατίθενται στην αγορά συμμορφώνονται με τις απαιτούμενες ενδείξεις εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk