Το «made in Greece» επιστρέφει στις συσκευασίες των ελληνικών προϊόντων. Και όχι μόνο του. Οι περισσότερες χώρες της νέας διεύρυνσης, στηριζόμενες πρωτίστως από τη Γαλλία και ακολούθως από την Αυστρία, διεκδικούν για τα δικά τους προϊόντα το αντίστοιχο «made in…» η καθεμιά. Η οικονομική ύφεση οδηγεί σε κατάρρευση το «made in ΕU» που επί μία περίπου εικοσαετία κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή αγορά. Η προστασία των εθνικών κλάδων παραγωγής, του αγροτικού και μεταποιητικού τομέα, αποτελεί πλέον «σωσίβιο σωτηρίας» για κάθε μία από 11 χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης που έχουν συμπαραταχθεί με το εθνικό «made in…». Πρωταρχικός στόχος είναι η επανακατάκτηση των εσωτερικών αγορών από τα εισαγόμενα, χρησιμοποιώντας ως συγκριτικό πλεονέκτημα και δέλεαρ για τους καταναλωτές την αναγραφή της εθνικής ταυτότητας στις συσκευασίες των προϊόντων. Σε αυτό το πλαίσιο ευελπιστεί η ελληνική κυβέρνηση ότι θα κατορθώσει να κάνει υποχρεωτική την αναγραφή της φράσης «ελληνικό προϊόν» σε μια σειρά αγροτοκτηνοτροφικά και βιομηχανικά προϊόντα, με πρώτο το γάλα.

Ειδικότερα, η αρχική πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- με βάση τα πρωτόλεια σχέδια κανονισμού- σε ό,τι αφορά την αναγραφή της χώρας προέλευσης ήταν να διατηρηθεί το ίδιο καθεστώς που ισχύει σήμερα, δηλαδή «η ένδειξη της καταγωγής ή της προέλευσης ενός τροφίμου είναι υποχρεωτική μόνο στην περίπτωση που η παράλειψη της σχετικής ένδειξης μπορεί να οδηγήσει σε πλάνη τον καταναλωτή ως προς τον πραγματικό τόπο παραγωγής ή προέλευσης του τροφίμου». Με βάση όμως αυτή τη διάταξη η Ελλάδα, αν δεν ακύρωνε την αγορανομική διάταξη που εξέδωσε το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και αφορούσε την αναγραφή της χώρας προέλευσης των γαλακτοκομικών προϊόντων (εκτός των τυροκομικών), επρόκειτο να οδηγηθεί στο εδώλιο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Οι έλληνες κτηνοτρόφοι έχουν επίμονα ζητήσει από την υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κυρία Μιλένα Αποστολάκη να στηρίξει την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης του προϊόντος. Φαίνεται όμως ότι αντίστοιχες «ευαισθησίες» με την Ελλάδα είχαν και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης- πρόκειται για τις Γαλλία, Αυστρία, Σλοβακία, Τσεχία, Ουγγαρία, Ιταλία, Εσθονία, Λιθουανία, Κύπρο και Λετονία. Ετσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπαναχώρησε… Και όταν στις 16 Ιουνίου 2010 ολοκληρώθηκε η συζήτηση στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο αυστηρά. Από τους ευρωβουλευτές ψηφίστηκε η υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης στο κρέας, στα πουλερικά, στα γαλακτοκομικά προϊόντα, στα νωπά οπωροκηπευτικά και σε άλλα τρόφιμα που αποτελούνται από ένα συστατικό, π.χ. ελιές, σύκα, καθώς και κρέας, πουλερικά και ψάρια όταν χρησιμοποιούνται ως συστατικό σε μεταποιημένες τροφές.

Η ελληνική θέση είναι η υποχρέωση της αναγραφής της χώρας καταγωγής να επεκταθεί σε όλα τα μη επεξεργασμένα προϊόντα, στο γάλα και στο γάλα ως συστατικό στα γαλακτοκομικά προϊόντα, στα ενός συστατικού προϊόντα, στα συστατικά που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% του τροφίμου με την επιφύλαξη να διερευνηθούν από τα κράτη-μέλη ή την Επιτροπή οι κατηγορίες προϊόντων όπου θα θεωρηθεί αιτιολογημένη η υποχρέωση αναγραφής της χώρας καταγωγής – π.χ., την Ελλάδα την ενδιαφέρει η υποχρεωτική αναγραφή της προέλευσης συστατικών όπως είναι οι ελιές, οι ξηροί καρποί και τα σύκα.