• Αναζήτηση
 • ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ

  Οι καταπατητές θα πληρώσουν

  Oι καταπατητές δασικών εκτάσεων θα πληρώσουν τα πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί αμέσως μόλις τεθεί σε εφαρμογή ο νέος νόμος «Για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής και λοιπές διατάξεις», οι διατάξεις του οποίου αφορούν το σύνολο της χώρας και όχι μόνο τις καμένες εκτάσεις του Νομού Αττικής, διευκρινίζει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ειδικότερα, στην ανακοίνωση του υπουργείου τονίζεται ότι με αφορμή ...

  Oι καταπατητές δασικών εκτάσεων θα πληρώσουν τα πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί αμέσως μόλις τεθεί σε εφαρμογή ο νέος νόμος «Για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής και λοιπές διατάξεις», οι διατάξεις του οποίου αφορούν το σύνολο της χώρας και όχι μόνο τις καμένες εκτάσεις του Νομού Αττικής, διευκρινίζει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

  Ειδικότερα, στην ανακοίνωση του υπουργείου τονίζεται ότι με αφορμή ερωτήματα που υπέβαλαν ορισμένοι δημοσιογράφοι για το νομοσχέδιο για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, που επλήγησαν από τις πυρκαϊές του εφετινού Αυγούστου, προς άρση κάθε πιθανής παρανόησης, γνωστοποιούνται τα εξής:

  Με το νομοσχέδιο αυτό, σε ό,τι αφορά το παρελθόν, δεν χαρίζεται τίποτε σε κανέναν και δεν αμνηστεύεται καμία παρανομία. Οσον αφορά το μέλλον, αποτρέπονται δραστικά οι παρανομίες σε δάση και δασικές εκτάσεις της χώρας.

  Οσον αφορά το παρελθόν, με τον Νόμο 3208/2003 δεν σταμάτησε η έκδοση πρωτοκόλλων και η εκδίκαση μέχρι τελεσιδικίας τους, αλλά δεν καταβάλλονταν τα αναλογούντα πρόστιμα. Τα πρωτόκολλα, από την εφαρμογή του Ν. 3208/2003 ως σήμερα, είναι καταγεγραμμένα στις δασικές υπηρεσίες, δεν αμνηστεύεται η παρανομία και η είσπραξη των προστίμων θα γίνει αμέσως «μετά την κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών».

  Από τη θέση σε ισχύ ως νόμου του Σχεδίου Νόμου «Για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής και λοιπές διατάξεις», με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 8, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του Ν. 3208/2003, πράγμα που σημαίνει ότι τα πρωτόκολλα βεβαιώνονται και αποστέλλονται προς είσπραξη άμεσα. Η διάταξη αφορά το σύνολο της χώρας και όχι μόνο τις καμένες εκτάσεις του Νομού Αττικής, γι΄ αυτό και συμπεριλαμβάνει το Κεφάλαιο Β «Λοιπές Διατάξεις», δηλαδή τις διατάξεις που αφορούν ολόκληρη τη χώρα.

  Κοινωνία