* ΑΤΕbank: Για τις 12 Ιανουαρίου ορίστηκε η Εκτακτη Γενική Συνέλευση της τράπεζας, η οποία θα αποφασίσει αύξηση κεφαλαίου ως 700 εκατ. ευρώ με έκδοση προνομιούχων μετοχών, σε εφαρμογή του νόμου για την ενίσχυση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας. Η τράπεζα θα συμμετάσχει και στα τρία μέτρα του υπουργείου Οικονομικών, δηλαδή της κεφαλαιακής ενίσχυσης της τράπεζας, της παροχής εγγύησης του Δημοσίου για τη σύναψη μεσοπρόθεσμων δανείων και της ενίσχυσης της ρευστότητας με την έκδοση ειδικών ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου.

* FΒΒank: Στη μείωση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων που είναι συνδεδεμένα με το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ κατά 0,75% προχώρησε η τράπεζα. Αντίστοιχα, το επιτόκιο του καταθετικού λογαριασμού Εuropremium αναπροσαρμόζεται σε 2,75%, ενώ το επιτόκιο του καταθετικού λογαριασμού Μισθοδοσίας Value διαμορφώνεται σε 2,75% για ποσά μεγαλύτερα των 5.000 ευρώ. Αμετάβλητο στο 6% παραμένει το επιτόκιο του καταθετικού λογαριασμού υπό προειδοποίηση Νotice 7. * Πετζετάκις: Την παραίτηση του αντιπροέδρου του διοικητικού της συμβουλίου και διευθύνοντος συμβούλου κ. Ιωάννη Σπανουδάκη ανακοίνωσε χθες η εταιρεία. Σε αντικατάστασή του εξελέγη ο κ. Σπ. Δοντάς. Επίσης σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του ΔΣ κ. Ιωάννη Πρωτοπαπαδάκη εξελέγη ο κ. Γ. Παπαγεωργαντάς. Η εταιρεία διευκρινίζει ακόμη ότι η συμφωνία με τους ομολογιούχους δανειστές παραμένει σε ισχύ.

* Ιntracom: Με το δεύτερο επίπεδο του Capability Μaturity Μodel Ιntegration (CΜΜΙ v1.2) για τις δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού πιστοποιήθηκε η Ιntrasoft Ιnternational, θυγατρική της Ιntracom ΙΤ Services. Οπως επισημαίνεται, πρόκειται για την πρώτη και μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα και στο Λουξεμβούργο- όπου βρίσκονται τα κεντρικά της γραφεία- που επιτυγχάνει αυτή την πιστοποίηση και μία από τις λίγες στην Ευρώπη. Το CΜΜΙ αποτελεί σημαντική διάκριση καθώς πιστοποιεί την ορθότητα του πλαισίου διαδικασιών που ακολουθείται από την εταιρεία για την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού.

* Υγεία ΑΕ: Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Τουρκίας η εξαγορά του 50% του Ομίλου Safak από το ελληνικό διαγνωστικό και θεραπευτικό κέντρο.

* Αlapis: Σε αγορά 68.866.978 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,35 ευρώ, προέβη από τις 01/07 ως τις 05/12/08 η Αlapis. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε, μέσω της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ, σε εκτέλεση της από 04.02.2008 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και της από 26.06.2008 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου.