«Με τη λειτουργία του Βιομηχανικού Πάρκου διευκολύνεται σημαντικά η αναδιάρθρωση και ενδυνάμωση της βιομηχανικής παραγωγής στην περιοχή,εξοικονομούνται πόροι λόγω της επίτευξης οικονομιών κλίμακας και εξασφαλίζεται αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος». Αυτό δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Χρ.Φώλιας, στα εγκαίνια του Βιομηχανικού Πάρκου Θεσσαλονίκης.