Χαρτογραφήθηκαν οι γενετικές αλλαγές που μετατρέπουν φυσιολογικά κύτταρα του εγκεφάλου και του παγκρέατος σε καρκινικά.