από metereologos.gr
Δευτέρα 23 Απριλίου 2018
 

Deutsche Bank: Θησαυρός ύψους 427 δισ. ευρώ νότια της Κρήτης

Η γερμανική τράπεζα αποτιμά τα ελληνικά κοιτάσματα φυσικού αερίου
Deutsche Bank: Θησαυρός ύψους 427 δισ. ευρώ νότια της Κρήτης
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 

Σε 427 δισ. ευρώ ανέρχεται η αποτίμηση των υποθαλασσίων κοιτασμάτων φυσικού αερίου νοτίως της Κρήτης, σύμφωνα με υπολογιαμούς της Deutsche Bank, η οποία ταυτόχρονα ανοίγει και επίσημα συζήτηση  στις διεθνείς αγορές για τα συγκεκριμένα αποθέματα υδρογονανθράκων που ελέγχει η Ελλάδα.

Μάλιστα, με την επιφύλαξη ότι οι διαθέσιμες γεωλογικές μελέτες θα αποδειχθούν αληθινές,η γερμανική τράπεζα   μιλά για καθαρό όφελος για το δημόσιο της τάξης των 214 δισ. ευρώ , δηλαδή  107% του σημερινού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και, παράλληλα, εξετάζει τους «κανόνες εμπλοκής» των ξένων επενδυτών στην εκμετάλλευσή τους. 

Η μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα επισημαίνει πως τα αποτελέσματα των σεισμολογικών ερευνών που έχουν ξεκινήσει αναμένονται στα μέσα του 2013 και εάν ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες γεωλογικές εκτιμήσεις, μελέτες και αναγωγές Ελλήνων και ξένων επιστημόνων τότε η αξία τους προσεγγίζει πράγματι τα 430 δισ. ευρώ. 

Με δεδομένο ότι ως γενικός κανόνας το 25% εξ αυτών προορίζεται για το κόστος εξόρυξης και διάθεσης και άλλο 25% είναι το περιθώριο κέρδους των εταιρειών που θα αναλάβουν τις δραστηριότητες αυτές, υπολογίζει πως το 50% ήτοι περί τα 214 δια. ευρώ αποτελούν το καθαρό όφελος για τα δημόσια ταμεία. 

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 107% του ΑΕΠ και αναμένεται να αρχίσει να εισρέει κοντά στην χρονική στιγμή που έχει τεθεί ο στόχος για την μείωση του χρέους ως ποσοστό επί του ΑΕΠ προς τα επίπεδα του 120%, δηλαδή περί το 2020. Και αυτό διότι όπως επισημαίνει συνήθως χρειάζονται 8 με 10 έτη για να αρχίσει η εμπορική εκμετάλλευση να παράγει χρηματοροές. 

Η Deutsche Bank -που διατηρεί σαφέστατα απόσταση από την ακρίβεια των εκτιμήσεων για τα κοιτάσματα εωσότου όπως αναφέρει ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των σεισμικών ερευνών- προχωρά ούτως ή άλλως στην αποτίμηση της σημασίας τους σε σχέση με την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους αλλά και την διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας. 

Αναφορικά με τη βιωσιμότητα εκτιμά πως για την ώρα δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι βελτιώνεται αλλά αυτό αλλάζει σαφέστατα από την ώρα που τα κοιτάσματα θα αποδειχθούν και ακόμα περισσότερο από την χρονική στιγμή που θα μπουν στην παραγωγή οπότε και θα κάνουν πολύ πιο διαχειρίσιμα τα δανειακά βάρη. 

Για το πολιτικό κλίμα και τις επιπτώσεις που θα έχει η ανάδειξη της Ελλάδας στην 15η μεγαλύτερη κάτοχο κοιτασμάτων φυσικού αέριου στον κόσμο -εάν οι παραπάνω εκτιμήσεις αποδειχθούν κοντα στην πραγματικότητα- αναφέρει πως μπορεί να ενθαρρύνει φυγόκεντρες από την ευρωπαϊκή προοπτική προσεγγίσεις (σ.σ.: «go it alone strategies»). 

Με το φυσικό αέριο όμως και τους υδρογονάνθρακες εν γένει να διαπραγματεύονται στις διεθνείς αγορές σε δολάρια και τις εταιρείες ερευνών πετρελαίου και αερίου «συνηθισμένες να λειτουργούν σε καθεστώτα που χαρακτηρίζονται από αυξημένη πολιτική αβεβαιότητα» κρίνει περιορισμένο το επενδυτικό ρίσκο. 

Προσθέτει δε πως η αποκλιμάκωση του εργατικού κόστους και οι καθοδικές πιέσεις και σε άλλα κόστη στην ελληνική οικονομία ενδέχεται να προσφέρουν βελτιωμένα λειτουργικά περιθώρια στις εταιρείες που θα αποφασίσουν να επενδύσουν. 

Η ύπαρξη καθαρού φορολογικού πλαισίου θεωρείται επίσης ως αναγκαία προϋπόθεση για την προσέλκυση των μεγάλων εταιρειών όπως και ο τρόπος που εγγράφονται λογιστικά οι αποσβέσεις των επενδύσεων. Επισημαίνεται όμως πως η τελευταία νομοθετική ρύθμιση για τους υδρογονάνθρακες είναι πρόσφατη και έλαβε χώρα το 2011.

Ως ρίσκο αντιμετωπίζεται πάντως η προοπτική ενός ατυχήματος που θα οδηγούσε σε redenomination στην Ελλάδα (μια "πολιτικά ορθή" διατύπωση για το ενδεχόμενο εξόδου από το ευρώ) αφού όπως αναφέρει η χρηματοδότηση για τόσο μεγάλα project αναγκαστικά θα προέλθει από πηγές εκτός Ελλάδας . Και σε αυτή την περίπτωση όμως θεωρεί πως η διαχείριση του ρίσκου έιναι εφικτή όπως για παράδειγμα με ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

Πέραν όλων αυτών η Ελλάδα όντας μία από τις ευρωπαϊκές οικονομίες με τους μεγαλύτερους λογαριασμούς εισαγωγών ενέργειας, αποδεδειγμένα αποθέματα φυσικού αερίου θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την Ελλάδα αφού το2011, οι εισαγωγές ενέργειας (συνολικά, δηλαδή, τα ορυκτά καύσιμα, τα λιπαντικά και τα συναφή προϊόντα) ανήλθαν στα 11 δισ. ευρώ ή κοντά στο 5% του ΑΕΠ, προσθέτει. 

Η γερμανική τράπεζα κάνει δε και ειδική μνεία στο γεγονός ότι οι γεωλόγοι εμπειρογνώμονες αναφέρουν την ύπαρξη και σημαντικών αποθεμάτων πετρελαίου στην Ελλάδα επιπροσθέτως αυτών του φυσικού αέριου. Διευκρινίζεται ότι οι υπολογισμοί της τράπεζας αφορούν μόνον τα υποθαλάσσια κοιτάσματα των υποθαλάσσιων εκτάσεων νοτίως της Κρήτης και όχι και αυτών του Ιονίου ή και του Αιγαίου. 

Η Deutsche προχωρά όμως παρακάτω και αντλώντας πρακτικές από παραδείγματα στην ιστορία της διεθνούς οικονομίας, υπαινίσσεται ότι θα μπορούσε να είναι χρήσιμη η δέσμευση ενός ποσοστού των όποιων μελλοντικών εσόδων από τα ελληνικά κοιτάσματα υδρογονανθράκων, σε ένα ειδικό εθνικό ταμείο. 

Το ταμείο αυτό θα μπορούσε να παρακρατεί ένα ποσοστό της τάξης του 30%των δημοσίων εσόδων από το αέριο για να διαχειρίζεται και να εξισορροπεί βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις στις τιμές και να επενδύει σε δραστηριότητες εκτός του ενεργειακού τομέα που να ενισχύουν την οικονομία μακροπρόθεσμα. 

Ο συντάκτης της έκθεσης της Deutsche Bank, Mark Wall, υψηλόβαθμο στέλεχος της γερμανικής τράπεζας στα γραφεία της στο Λονδίνο (Director), επισημαίνει όμως και τον κίνδυνο να εκτροχιαστεί προσπάθεια ανάταξης της οικονομίας από την ευφορία που μπορεί να προκαλέσουν ιδιαίτερα υποσχόμενα ευρήματα. 

Πρόκειται -όπως εξηγεί στην έκθεση που δημοσίευσε τις ημέρες που το Εuro Working Group προετοίμαζε το έδαφος για τις τελευταίες αποφάσεις για τη χώρα- για το σύνδρομο του λεγόμενου «Dutch Disease». 

Σύνδρομο το οποίο αναφέρεται στην ανακάλυψη των κοιτασμάτων αερίου της Ολλανδίας το 1959, η οποία συνοδεύτηκε από εισροές ξένου συναλλάγματος που κράτησαν την ανταγωνιστικότητα της υπόλοιπης οικονομίας χαμηλά. 

«Υπάρχει η άποψη πως σε ένα περιβάλλον αδύναμων μακροοικονομικών θεμελιωδών μεγεθών και φτωχής δημοσιονομικής διαχείρισης οι επιδόσεις πλούσιων σε φυσικούς πόρους οικονομιών υστερούν των ομολόγων τους» αναφέρει χαρακτηριστικά.


Πηγή:www.capital.gr


Οικονομία περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΥΠΕΚΑ: Ουδέν σχόλιον για την έκθεση της Deutsche Bank για το φυσικό αέριο 
Τέλη '13 τα αποτελέσματα ερευνών για πετρέλαιο-φυσικό αέριο σε Κρήτη-Ιόνιο 
 
 
σχόλια (40)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
   
  Τα Καλυτερα Νεα Ερχονται ! | 07/08/2016 12:23
  Μετα την ανακαλυψη του κοιτασματος τυπου ΖΟΡ στην ΑΟΖ της Αιγυπτου,(σημειωστε οτι μεχρι τωρα οι εταιρειες εψαχναν κοιτασματα σε ψαμμιτες και οχι σε καρσικο ασβεστολιθο που ανακλυφθηκε το ΖΟΡ ).Με συντηριτικους υπολογογισμους τα κοιτασματα της Κρητης αξιζουν 2-3 φορες Περισσοτερα !!!
  Kυπρος
  απάντηση00
   
   
  τραγικό | 09/12/2012 20:50
  Εθνικός μας Πλούτος, που αποδεσμεύεται λόγω Χρεοκοπίας, για τον κύριο Λάτση και τον χερ Krupp, να'ρθούν να τον διαγουμίσουν...
  mike da spike
  απάντηση00
   
   
  ο περιεργος | 07/12/2012 22:04
  Γιατί κάτι τέτοιο δεν με ξαφνιάζει καθόλου? Μήπως γιατί στην πραγματικότητα λίγο πολύ όλοι ξέραμε ότι κάτι τέτοιο θα γινόταν αργά ή γρήγορα? Όλοι είχαμε ακουστά για τα διάφορα κοιτάσματα, φυσικά δεν γινόταν τίποτε. Μήπως γιατί κάποιοι τα είχαν πουλήσει προ πολλού? Τα πάντα, ότι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα μας είναι απλά η εκπόνηση ενός καλοσχεδιασμένου πλάνου για να μας τα πάρουν όλα κοψοχρονιά. Με τις υγείες μας!
  ο περιεργος
  απάντηση11
   
   
  Ψυχραιμία! | 06/12/2012 19:22
  Ας ανακοινωθεί πρώτα επίσημα η αξία των όποιων ευρημάτων και μετά μιλάμε για δισ. και τρισ. Νομίζω ότι ο αρμόδιος υπουργός μίλησε εξαιρετικά χθες, πράγμα σπάνιο για Έλληνα υπουργό!
  Ψύχραιμος
  απάντηση41
   
   
  Οπου ακουσ πολλα κερασια.... | 06/12/2012 17:08
  Και φυσικα με το κλεφτουριο στα υπουργεια και τα μνημονια, δεν θα δει ο μεσος Ελληνας ουτε ενα σεντ.
  Μουτρο.
  απάντηση40
   
   
  Οι προτρέχοντες συνήθως την πατάνε | 06/12/2012 13:51
  Ηρεμία παιδιά. Δεν βρέθηκε ούτε επιβεβαιώθηκε τίποτα. Το λέει και η ίδια η τράπεζα.Εντύπωση κάνει το γεγονός ότι η DB μιλάει για συγκεκριμένο ποσό που αξίζει αυτό που δεν έχει επιβεβαιωθεί. (Ξέρω , οι συνωμοσιολόγοι θα πούνε ότι υπάρχουν μυστικές αναλύσεις και άλλες συναφείς μπούρδες). Εντύπωση κάνει το γεγονός επίσης ότι στα πιο πολλά σχόλια αναφέρεται ότι είμαστε έτοιμοι να το ξεπουλήσουμε (αυτό που ακόμα δεν έχουμε). Τα πράγματα είναι καθαρά. Με βάση την Παγκόσμια εμπειρία 25% είναι το κόστος εξώρυξης 25% το κέρδος της εταιρείας και 50% το κέρδος της χώρας. Γιατί να ξεπουλήσουμε; Αν το βρούμε φυσικά.
  NICSTER
  απάντηση32
   
   
   
  προδότες | 06/12/2012 12:25
  όποιος πριν από λίγο καιρό μιλούσε για πετρέλαιο και φυσικό αέριο τα κυρίαρχο σύστημα στην Ελλάδα τον έβγαζε τρελό.Τώρα με την Ελλάδα στη πιο αδύνατη θέση τα τελευταία 60 χρόνια ,αφού την έδεσαν χειροπόδαρα με τα μνημόνια και υποθήκευσαν τον ορυκτό μας πλούτο,ο ίδιος πολιτικοοικονομικός-διαπλεκόμενος συρφετός θυμήθηκε τα πετρέλαια για να τα πουλήσουν μπιρ παρά στα έξω αφεντικά τους.Μόνο κρέμασμα είναι σωστό για την προδοσία.
  δημητρης
  απάντηση99
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  Το Κατάρ τα Εμιράτα και η Σαουδική Αραβια είναι "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ" ?????? | 06/12/2012 08:30
  Το Κατάρ τα Εμιράτα και η Σαουδική Αραβια είναι "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ" περήφανε αραχτε ξερόλα "nik" ??????
  Μπάρμπα-Γιώργος
  απάντηση41
   
   
  ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ | 06/12/2012 08:09
  Ο ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΤΡΕΛΟΣ-Ο ΧΑΡΔΑΒΕΛΑΣ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΤΑ ΕΛΕΓΕ ΘΕΟΤΡΕΛΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΟΣ.ΤΟΣΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΤΑ ΛΕΝΕ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΧΕΤΟΙ.ΑΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΝΟΥ ΤΟΥΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΝ ΖΩΗ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΚΡΕΜΑΛΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΕΣ.........
  ΠΑΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  απάντηση75
   
   
  Nick the Greek | 05/12/2012 21:07
  Ας μην κάνουμε μεγάλα όνειρα. Ακόμη και αν υπάρχουν τόσο μεγάλα κοιτάσματα υδρογονανθράκων, ίσος σε 10 χρονια να μην αξίζουν τίποτα διότι μπορεί μέχρι τότε να έχει βρεθεί κάποια αποτελεσματική και οικολογική μέθοδος παραγωγής φτηνής ενέργειας χωρίς χρήση υδρογονανθράκων. Prepare for the worst hope for the best lene oi "koutofragkoi"
  Ανώνυμος / η
  απάντηση41
   
   
   
  Ψυχραιμία | 05/12/2012 15:48
  Με άλλα λόγια, αν επαληθευτούν οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις, το ελληνικό δημόσιο θα έχει κάποια επιπλέον έσοδα για ένα διάστημα. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Με ή χωρίς πετρέλαια, το βάρος της ανάπτυξης θα πρέπει να δοθεί στη γεωργία, στον τουρισμό, στην τεχνολογία.
  EA
  απάντηση182
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  PRINOS | 05/12/2012 14:50
  Ο Δικτάτορας (τότε) σωτήρας (τώρα) όπως τον χαρακτηρίζουν τώρα , το 80 % των Ελλήνων , όλων των πολιτικών αποχρώσεων (τότε) αποχρωματισμένων πλέον , κατάφερε και άντλησε τα πρώτα λίτρα αργού πετρελαίου από τον πρίνο και μετά πέθανε στην Φυλακή , διότι οραματίστηκε , μία Ελλάδα κυρίαρχο της Μεσογείου , Κατάρ της Ευρώπης , αλλά τα Μασονόσκυλα και οι Εβραίοι τών οποίων η σούπα χάλαγε και έχουν γραφεί για την περίοδο εκείνη , για τα οποία ο Έλληνας έχει άγνοια , (διότι είναι πρόβατο επί σφαγή .......................................... Μπά ???? αναακάλυψαν ότι έχουμε πετρέλαιο στην αυλή μας ???? Καί πόσο είναι το χρέος μας ????? και πόσους τόκους πρέπει να πληρώσουμε ????? και πόσο αξίζει
  alaman
  απάντηση920
   
   
  Το Νου Σας Ρεμάλια... | 05/12/2012 13:38
  Μην τυχόν ξεπουλήσετε τον πλούτο μας για ένα ξεροκόμματο. Γιατί όλο το παιχνίδι για το φυσικό πλούτο και τις ιδιωτικοποιήσεις γίνεται. Ειδικά το νου σας να μην το ξεπουλήσετε για να πληρώσετε τίποτα δημόσιους κηφήνες που επιτέλους δεν αποφασίζετε να στείλετε στο διάολο για να σωθούμε. Γιατί όλα τα δάνεια που παίρνουμε στους μισθούς τους και τα εφάπαξ τους πάνε. Το νου σας...
  Ανώνυμος / η
  απάντηση115
   
   
  ααααχχχχχχ.... | 05/12/2012 13:29
  πότε θα πεί επιτέλους κάποιος στον κόσμο που ονειρεύεται με τα πετρέλαια και τα φυσικά αέρια, πως το να έχεις ένα κοίτασμα δεν λέει τίποτε αν δεν είσαι σε θέση να το εξορύξεις και να το διαχειριστείς. (τα πλουσιότερα κοιτάσματα στα πάντα τα έχουν οι πάμφτωχοι αφρικάνοι). Για να είσαι όμως σε θέση να εξορύξεις και εκμεταλευτείς οποιοδήποτε κοίτασμα πρέπει να είσαι βιομηχανική χώρα (και οι αρχαίοι Αθηναίοι βιομηχανική χώρα της εποχής ήταν και μάλιστα πολύ προχωρημένη). Για να είσαι δε βιομηχανική χώρα, πρέπει οι μεγαλύτερες αξίες σου να είναι η οργανωμένη Γνώση και η συλλογική δημιουργία. Πως είπατε; αυτά είναι για άλλους κι όχι για τον περήφανο αραχτό ξερόλα έλληνα; Και τα πετρέλαια τότε...
  nik
  απάντηση251
   
   
  Πετρέλαιο και Εκμετάλλευση | 05/12/2012 12:47
  ''Ριζικές αλλαγές θα φέρει σε όλους, αλλά περισσότερο σε αυτές τις χώρες που έχουν άμεση σχέση με το υγρό στοιχείο, ακόμα και στις χώρες που έχουν ή παράγουν πετρέλαιο. Ίσως ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά αυτή είναι η βασική επίδραση του Ποσειδώνα και αυτή είναι η φιλοσοφία του. Ίσως να γεννηθούν, αν δεν έχει γίνει ήδη αυτό, νέες πολιτικές και κοινωνικές ομάδες, με διαφορετική, ριζοσπαστική φιλοσοφία και ίσως ανατρεπτική.'' ΠΗΓΗ www.astrologio.gr
  Βασίλης Παγώνης
  απάντηση13
   
   
   
  Parasites | 05/12/2012 11:54
  Τί φοβερό Έλληνες αντιδράσεις που διάβασα εδώ. Το ελληνικό κράτος έχει εδώ και χρόνια σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες λήστεψαν κατασκευάζονται με στατιστικά στοιχεία. Οι Έλληνες έχουν παίξει για χρόνια το μεγάλο κύριε, εις βάρος των άλλων. Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν, παρ 'όλα αυτά, έχει 100 δισ. ευρώ για να διαγραφούν Ελλάδα. Και ίσως υπάρχουν περισσότερα χρήματα που πρέπει να γίνουν. Και οι Έλληνες, αλλά κατάρα για τους Ναζί και παρόμοια λεπτότητα. Ξέρετε τι αξίζουν οι Έλληνες: "Ότι είναι στις τσάντες poo και ποτέ δεν βγαίνουν." Τα παράσιτα είναι.
  Ruud Holland
  απάντηση430
  Απαντήσεις  3 | Εμφάνιση όλων
   
   
  Cayenne | 05/12/2012 11:49
  Δηλαδή αν έχω υπολογίσει καλα αντιστοιχούν 30000 € καθαρά σε κάθε άτομο. Εχω 2 παιδιά και μαζί με την γυναίκα μου σύνολο 120000 € μαζί με κάτι λίγα που θα μου δώσει η μητέρα μου μας κάνει 130000€. Θα πάρω το Cayenne turbo s και με τα ρέστα θα πάω μία βδομάδα στην Αράχωβα για κοψίδια. Ζήτω ήρθαν πάλι οι παλιές καλές μέρες!!!! Αρχισε η ανάκαμψη και ο Τσίπρας πάλι στο 4%
  Παύλος
  απάντηση407
   
   
  ti 30 ti 40 ti 50 | 05/12/2012 11:18
  kai i plaka einai oti kathe ebdomada o "atermonos" geofisikos ploutos tis xoras auksanei. tin proigoumeni bdomada an de m'apata i mnimi mou itan ~300dis. tora piasame ta 400 . Ante apo tou xronou tha agorasoume tous pantes kai ta panta apo ta tris pou tha bgaloume....
  Ανώνυμος / η
  απάντηση135
   
   
  Ετσι Ξεκαθαρίζουν τα Πράγματα | 05/12/2012 11:13
  Να γιατί οι Φίλοι μας οι Ευρωπαίοι (Γερμανοί) θέλουν να μας κατασπαράξουν για να ξεπουλήσουμε τα πάντα για ένα κομμάτρι ψωμί. Για άλλη μία φορά μας δείχνουν τα δόντια τους και τα σεντούκια τους και εμείς (οι εθνοπατέρες) τρέχουν να τους τα γεμίσουν όπως έκαναν όλα αυτά τα χρόνια με το αζημίωτο βέβαια. Τι γίνεται δεν βλέπω κανείς να ασχολείται με τα τεράστια έργα του ΥΠΕΧΩΔΕ όλα αυτά τα χρόνια, τόσο Αγιοι ήταν αυτός ο Υπουργός και οι παρατρεχάμενοί του? Δηλαδή εδώ φτάσαμε επειδή έφαγε μόνο ο Ακης μας.
  Thanos from London
  απάντηση1519
   
-