• Αναζήτηση
 • φορολογικές απορίες

  Αγορά ακινήτου το 2011 – Δήλωση Ε9
  Ο κ. Αναστάσιος Κώτης ερωτά:
  «Εχω δώσει προκαταβολή για την αγορά διαμερίσματος το 2011 65.000 ευρώ. Η αξία του διαμερίσματος είναι 195.000 ευρώ και είναι 114 τ.μ. Το διαμέρισμα θα παραδοθεί στα μέσα του 2013. Από τα 65.000 ευρώ που έχω δώσει για προκαταβολή τα 45.000 ευρώ μού τα έχει δώσει ο πατέρας μου. Θα ήθελα να ρωτήσω αν τόσο εγώ όσο και ο πατέρας μου θα δηλώσουμε κάτι στην εφετινή φορολογική δήλωση. Να σημειώσω ότι είμαι άγαμος και είναι πρώτη κατοικία».
  Απάντηση: 1. Το τεκμήριο αγοράς ακινήτων και ανέγερσης οικοδομών έχει ανασταλεί ως 31.12.2013. Συνεπώς ούτε εσείς ούτε ο πατέρας σας θα αναγράψετε κάτι στη φορολογική σας δήλωση. 2. Ωστόσο εσείς έχετε υποχρέωση να υποβάλετε δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) ως το τέλος Ιουλίου στην οποία θα αναγράψετε τα στοιχεία του ακινήτου που αγοράσατε.

  Κάτοικοι εξωτερικού – Υπόχρεοι δήλωσης
  Ο κ. Ευάγγελος Προδρόμου ερωτά:
  «Είμαστε σύζυγοι κύπριοι υπήκοοι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί με εισόδημα μόνο στην Κύπρο. Εχουμε ένα διαμέρισμα 120 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή, με 50-50 επικαρπία και ψιλή κυριότητα στην κόρη μας, στην οποία το έχουμε παραχωρήσει δωρεάν για κατοικία της. Η προστιθέμενη διαφορά δαπάνης είναι 3.645 για τον καθένα μας. 1. Υποχρεούμεθα σε δήλωση; 2. Φορολογούμαστε με αντικειμενικό κριτήριο κατοικίας; 3. Μπορούμε να το καλύψουμε με το εισόδημά μας που αποκτάμε στην Κύπρο και που δεν φορολογείται στην Ελλάδα;».
  Απάντηση: 1. Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης στ’ της παρ. 1 του άρθρου 61 του ΚΦΕ, υπόχρεοι υποβολής δήλωσης είναι, εκτός των άλλων, όσοι διατηρούν στην Ελλάδα μία ή περισσότερες δευτερεύουσες κατοικίες με συνολική επιφάνεια πάνω από 150 τ.μ. ή κατοικούν σε οικοδομή με επιφάνεια πάνω από 200 τ.μ. Συνεπώς αν είστε κάτοικοι Κύπρου και δεν αποκτάτε εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα και ακόμη αν δεν υπάγεστε σε κάποια από τις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 61 του ΚΦΕ, με βάση τις οποίες κάποιοι φυσικό πρόσωπο πρέπει να υποβάλει φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, τότε δεν έχετε υποχρέωση υποβολής δήλωσης στην Ελλάδα από το γεγονός και μόνο ότι έχετε ακίνητο στην Ελλάδα. 2. Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης η’ του άρθρου 18 του ΚΦΕ, το φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία του, ή τη συνήθη διαμονή του στην αλλοδαπή και δεν αποκτά εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, απαλλάσσεται από τις αντικειμενικές δαπάνες.

  Φοιτήτρια χωρίς εισόδημα
  Η κυρία Σταυρούλα Μαραγκουδάκη ερωτά:
  «Φοιτήτρια έχει ψιλή κυριότητα σε οικία και εξοχική και επικαρπία οι γονείς. Κανένα εισόδημα δεν έχει. Υποχρεούται σε συμπλήρωση Ε1;».
  Απάντηση: Με βάση τα όσα αναφέρονται στην επιστολή σας δεν έχετε υποχρέωση να υποβάλετε δήλωση φόρου εισοδήματος. Αν την ψιλή κυριότητα των ακινήτων την αποκτήσατε το 2011, έχετε υποχρέωση ως το τέλος Ιουλίου να υποβάλετε δήλωση στοιχείων ακινήτων.

  Αντικει-μενικές δαπάνες για προσδιορισμό εισοδήματος
  Ο κ. Νίκος Λεμονίδης ερωτά:
  «Καθορισμός αντικειμενικών κριτηρίων. Εχω στην κατοχή μου εξοχική κατοικία 80 τ.μ. και η σύζυγός μου διαμέρισμα 90 τ.μ. Επίσης έχουμε δύο διαμερίσματα 77 τ.μ. και 56 τ.μ. από 50% ο καθένας. Εχω στην κατοχή μου ΙΧ 1.400 κ.εκ. με έτος κυκλοφορίας το 2009 και η σύζυγός μου έχει στην κατοχή της ΙΧ 1.400 κ.εκ. με έτος κυκλοφορίας το 2003. Παρακαλώ να μου γνωρίσετε το ποσό αντικειμενικής αξίας χωριστά για μένα και χωριστά για τη σύζυγό μου».
  Απάντηση: 1. Το τεκμαρτό εισόδημα για την κύρια κατοικία, όποια είναι αυτή, θα προσδιοριστεί με βάση το εμβαδόν της. Δηλαδή κύριοι χώροι ως 80 τ.μ. 40 ευρώ ανά τ.μ., κύριοι χώροι από 81 ως 120 τ.μ. 65 ευρώ ανά τ.μ. Ετσι αν κύρια κατοικία είναι το διαμέρισμα των 90 τ.μ., το τεκμαρτό εισόδημα θα είναι 5.850 ευρώ. Αν η κύρια κατοικία έχει βοηθητικούς χώρους, θα υπολογιστεί τεκμαρτό εισόδημα 40 ευρώ ανά τ.μ. 2. Ολες οι άλλες κατοικίες θα θεωρηθούν δευτερεύουσες και για αυτές θα υπολογιστεί τεκμαρτό εισόδημα με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζεται το τεκμαρτό εισόδημα της κύριας κατοικίας, το οποίο μειώνεται κατά 50%. Για τις κατοικίες που υπάρχει συνιδιοκτησία, το τεκμαρτό εισόδημα θα μερισθεί μεταξύ των συνιδιοκτητών με βάση τα ποσοστά συνιδιοκτησίας. 3. Για το επιβατικό αυτοκίνητο των 1.400 κ.εκ., έτους κυκλοφορίας το 2009, το τεκμαρτό εισόδημα ανέρχεται σε 5.200 ευρώ, ενώ για το επιβατικό αυτοκίνητο των 1.400 κ.εκ., έτους κυκλοφορίας το 2003, το τεκμαρτό εισόδημα θα ανέλθει σε 3.640 ευρώ. 4. Για τον σύζυγο θα υπολογιστεί και ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης 5.000 ευρώ.

  Παραχώρηση κατοικίας και αποδείξεις
  Ο κ. Δημήτρης Γράβαλης ερωτά:
  «Αναφορικά με συμπλήρωση της φορολογικής μου δήλωσης είναι το ερώτημά μου. 1. Το 2011 ήμουν διαζευγμένος και στο σπίτι που έχω με την πρώην σε ποσοστό 50% μένει αυτή. Εγώ πρέπει να δηλώσω κάτι για αυτό πέρα από το Ε9; 2. Επειδή μένω με άλλη γυναίκα στο σπίτι της, θα δηλώσω για ενοίκιο το ΑΦΜ αυτής με ποσό 0; 3. Με δεδομένο ότι έχω εισόδημα 19.600 ευρώ περίπου και δύο αυτοκίνητα στο όνομά μου 1.400 κ.εκ. του 2000 και του 2005 πόσες τελικά αποδείξεις πρέπει να δηλώσω;».
  Απάντηση: 1. Στις ενδείξεις 203-216 του πίνακα 5 του εντύπου της φορολογικής δήλωσης θα πρέπει να αναγράψετε τα στοιχεία της κατοικίας με το ποσοστό συνιδιοκτησίας που σας ανήκει για να προσδιοριστεί η αντικειμενική δαπάνη λόγω της δωρεάν παραχώρησης του δικαιώματος οίκησης. Στον ίδιο πίνακα θα γράψετε και τον αριθμό παροχής ρεύματος. 2. Το γεγονός ότι φιλοξενείστε δεν σας υποχρεώνει να δηλώσετε κάτι το ιδιαίτερο. Σκόπιμο είναι ωστόσο να συμπληρώσετε το έντυπο Ε2 και να αναγράψετε σε αυτό ότι φιλοξενείστε από τη συγκεκριμένη κυρία. 3. Οι αποδείξεις δαπανών τις οποίες θα δηλώσετε θα πρέπει να ανέρχονται στο 25% του πραγματικού εισοδήματος των 19.600 ευρώ, διότι από τα στοιχεία που αναφέρετε το τεκμαρτό εισόδημα θα είναι μικρότερο του πραγματικού.

  Αντικειμενική δαπάνη ΙΧ
  Ο κ. Θωμάς Τσίλης ερωτά:
  «1. Είμαι στρατιωτικός και ως τις 17 Ιουνίου 2011 υπηρετούσα στο εξωτερικό. Είμαι υπόχρεος στην κατάθεση αποδείξεων; Αν ναι, πρέπει να έχω το 25% του συνόλου των αποδοχών μου ή, όπως θα ήταν φυσιολογικό, των αποδοχών που αντιστοιχούν στο διάστημα που είμαι εδώ; Βέβαια η ηλεκτρονική δήλωση δεν δίνει αυτή τη δυνατότητα. 2. Εχουμε μόνο ένα αυτοκίνητο ως οικογένεια αλλά είναι στο όνομα της συζύγου μου, η οποία όμως δεν εργάζεται. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση;».
  Απάντηση: 1. Στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 9 αναφέρεται ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας φόρου χωρίς την προσκόμιση αποδείξεων δαπανών. Στη διάταξη αυτή δεν αναφέρεται ποιο ποσό αποδείξεων δαπανών θα πρέπει να προσκομίσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι αν κατά τη διάρκεια του έτους φορολογίας επανέλθουν στην Ελλάδα. Ωστόσο στην υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1106/24.4.2012 εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται (σελίδα 14) «ότι όσοι επικαλούνται μήνες διαμονής θα έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν αν θα προσκομίσουν ή όχι τις αποδείξεις». Σκόπιμο είναι να συμπληρωθούν οι ενδείξεις 23-24 του εντύπου της δήλωσης. 2. Για το ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο της συζύγου θα υπολογιστεί τεκμαρτό εισόδημα.

  Μείωση του φόρου για εξαγορά προϋπηρεσίας
  Ο κ. Νικόλαος Γουλής ερωτά:
  «Η σύζυγός μου δεν έχει εισόδημα και για το έτος 2011 της πλήρωσα εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ από μια αυτασφάλιση που είχε κάνει. Το ΙΚΑ μάς έδωσε βεβαίωση στο όνομά της. Η σύζυγος απλά έχει συμμετοχή σε τεκμαρτά εισοδήματα (ακίνητο και ΙΧ). Μπορώ να δικαιολογήσω το ποσό των εισφορών στη δική μου στήλη που έχω πραγματικά εισοδήματα ή το χάνω από φοροαπαλλαγή;».
  Απάντηση: Η μείωση του φόρου την οποία δικαιούται η σύζυγος λόγω εξαγοράς προϋπηρεσίας δεν μπορεί να μεταφερθεί για να μειώσει τον δικό σας φόρο. Ωστόσο επειδή ενδέχεται να προσδιοριστεί για τη σύζυγο τεκμαρτό εισόδημα με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες, σκόπιμο είναι το ποσό της εξαγοράς προϋπηρεσίας να αναγραφεί στον κωδικό του εντύπου της δήλωσης που αφορά τη σύζυγο.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία