Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014
 
next

19-12-2014 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
862,40 -1,41%
Ανοδικές: 53
Καθοδικές: 57
Αμετάβλητες: 24