από metereologos.gr
Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016
 
next

12-02-2016 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
454,29 3,04%
Ανοδικές: 72
Καθοδικές: 36
Αμετάβλητες: 24