από metereologos.gr
Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015
 
next

27-11-2015 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
649,79 1,09%
Ανοδικές: 63
Καθοδικές: 36
Αμετάβλητες: 18
-