Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015
 
next

27-01-2015 12:16
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
789,11 -3,00%
Ανοδικές: 17
Καθοδικές: 59
Αμετάβλητες: 12