Πέμπτη 27 Αυγούστου 2015
 
next

27-08-2015 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
627,02 0,69%
Ανοδικές: 57
Καθοδικές: 38
Αμετάβλητες: 16
-