από metereologos.gr
Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017
 
next

28-06-2017 15:23
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
824,22 0,18%
Ανοδικές: 52
Καθοδικές: 50
Αμετάβλητες: 17
-