από metereologos.gr
Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017
 
next

17-01-2017 14:57
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
644,03 -0,14%
Ανοδικές: 47
Καθοδικές: 45
Αμετάβλητες: 26
-