από metereologos.gr
Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017
 
next

17-10-2017 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
761,82 -0,51%
Ανοδικές: 45
Καθοδικές: 58
Αμετάβλητες: 20
-