από metereologos.gr
Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016
 
next

05-12-2016 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
620,29 1,03%
Ανοδικές: 67
Καθοδικές: 31
Αμετάβλητες: 17
-