Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015
 
next

04-03-2015 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
849,16 -1,40%
Ανοδικές: 44
Καθοδικές: 78
Αμετάβλητες: 15
-