από metereologos.gr
Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017
 
next

22-06-2017 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
814,81 -1,03%
Ανοδικές: 65
Καθοδικές: 56
Αμετάβλητες: 18
-