από metereologos.gr
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016
 
next

30-09-2016 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
565,53 -0,48%
Ανοδικές: 52
Καθοδικές: 50
Αμετάβλητες: 31
-