από metereologos.gr
Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016
 
next

20-10-2016 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
595,90 0,49%
Ανοδικές: 69
Καθοδικές: 48
Αμετάβλητες: 14
-