από metereologos.gr
Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016
 
next

09-12-2016 17:16
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
640,09 -1,26%
Ανοδικές: 28
Καθοδικές: 77
Αμετάβλητες: 14
-