από metereologos.gr
Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017
 
next

20-01-2017 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
639,16 -0,52%
Ανοδικές: 49
Καθοδικές: 56
Αμετάβλητες: 21
-