από metereologos.gr
Κυριακή 26 Ιουνίου 2016
 
next

24-06-2016 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
534,78 -13,42%
Ανοδικές: 10
Καθοδικές: 106
Αμετάβλητες: 12
-