Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015
 
next

05-03-2015 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
857,54 0,99%
Ανοδικές: 61
Καθοδικές: 51
Αμετάβλητες: 21
-