από metereologos.gr
Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016
 
next

25-08-2016 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
565,83 -0,37%
Ανοδικές: 36
Καθοδικές: 48
Αμετάβλητες: 17
-