Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015
 
next

28-01-2015 11:04
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
757,58 -3,31%
Ανοδικές: 19
Καθοδικές: 30
Αμετάβλητες: 12
-