Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014
 
 
 

28-11-2014 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
963,19 1,29%
Ανοδικές: 66
Αμετάβλητες: 42
Καθοδικές: 27
-