Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014
 
 
 

23-09-2014 13:14
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
1.116,32 -1,48%
Ανοδικές: 25
Αμετάβλητες: 83
Καθοδικές: 8
-