Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015
 
next

31-08-2015 13:42
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
628,47 -0,84%
Ανοδικές: 24
Καθοδικές: 38
Αμετάβλητες: 16
-