από metereologos.gr
Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016
 
next

23-09-2016 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
574,05 0,33%
Ανοδικές: 52
Καθοδικές: 43
Αμετάβλητες: 15
-