Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014
 
 
 

22-10-2014 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
993,73 -0,14%
Ανοδικές: 57
Αμετάβλητες: 68
Καθοδικές: 16
-