Τετάρτη 27 Μαΐου 2015
 
next

27-05-2015 12:39
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
828,37 0,70%
Ανοδικές: 39
Καθοδικές: 27
Αμετάβλητες: 11
-