από metereologos.gr
Κυριακή 24 Ιουλίου 2016
 
next

22-07-2016 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
571,57 0,51%
Ανοδικές: 46
Καθοδικές: 37
Αμετάβλητες: 17
-