Τρίτη 21 Απριλίου 2015
 
next

21-04-2015 14:32
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
704,16 -3,40%
Ανοδικές: 20
Καθοδικές: 92
Αμετάβλητες: 11
-