από metereologos.gr
Τρίτη 25 Απριλίου 2017
 
next

25-04-2017 15:30
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
694,28 1,61%
Ανοδικές: 64
Καθοδικές: 35
Αμετάβλητες: 20
-