από metereologos.gr
Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017
 
next

18-10-2017 12:20
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
765,66 0,50%
Ανοδικές: 48
Καθοδικές: 11
Αμετάβλητες: 20
-