από metereologos.gr
Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015
 
next

01-12-2015 16:36
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
638,75 0,62%
Ανοδικές: 33
Καθοδικές: 43
Αμετάβλητες: 20
-