από metereologos.gr
Κυριακή 29 Μαΐου 2016
 
next

27-05-2016 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
636,83 -1,33%
Ανοδικές: 41
Καθοδικές: 59
Αμετάβλητες: 20
-