Κυριακή 3 Μαΐου 2015
 
next

30-04-2015 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
822,88 3,12%
Ανοδικές: 90
Καθοδικές: 26
Αμετάβλητες: 14
-