Σάββατο 29 Αυγούστου 2015
 
next

28-08-2015 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
633,81 1,08%
Ανοδικές: 66
Καθοδικές: 22
Αμετάβλητες: 19
-