Τρίτη 31 Μαρτίου 2015
 
next

31-03-2015 14:15
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
777,13 0,57%
Ανοδικές: 53
Καθοδικές: 36
Αμετάβλητες: 25
-