Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014
 
Βίβα Λας Βέγκας
Οι ήρωες του Αισχύλου δεν διστάζουν να αρπάξουν το δόρυ και την ασπίδα, να ξεχυθούν στο πεδίο της μάχης, να υπερασπιστούν την πατρίδα κάθε φορά που την απειλούν βάρβαροι κατακτητές. ...
Η κωμωδία έχει μεγάλη ζήτηση
Κρίνοντας από κουβέντες ανάμεσα σε διανομείς και αιθουσάρχες, σε γενικές γραμμές το καλοκαίρι του 2014 αποδείχθηκε πολύ δύσκολο για τον κινηματογράφο. ...
 
 

21-08-2014 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
1.143,84 2,13%
Ανοδικές: 79
Αμετάβλητες: 41
Καθοδικές: 25
-