από metereologos.gr
Τετάρτη 23 Αυγούστου 2017
 
next


23-08-2017 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
829,16 -0,43%
Ανοδικές: 43
Καθοδικές: 49
Αμετάβλητες: 30