Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015
 

02-10-2015 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
640,99 -0,27%
Ανοδικές: 36
Καθοδικές: 46
Αμετάβλητες: 23
-