Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014
 
next

23-12-2014 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
853,20 -1,69%
Ανοδικές: 39
Καθοδικές: 68
Αμετάβλητες: 22
-