από metereologos.gr
Τρίτη 30 Αυγούστου 2016
 
next

30-08-2016 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
564,37 0,48%
Ανοδικές: 47
Καθοδικές: 48
Αμετάβλητες: 19
-