από metereologos.gr
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016
 
next

28-09-2016 16:39
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
564,38 0,35%
Ανοδικές: 50
Καθοδικές: 41
Αμετάβλητες: 22