από metereologos.gr
Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015
 
next

30-11-2015 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
634,82 -2,30%
Ανοδικές: 35
Καθοδικές: 49
Αμετάβλητες: 15