από metereologos.gr
Τρίτη 26 Ιουλίου 2016
 
next

26-07-2016 13:12
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
565,33 0,10%
Ανοδικές: 32
Καθοδικές: 21
Αμετάβλητες: 22