Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015
 
next

28-01-2015 11:07
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
757,04 -3,38%
Ανοδικές: 21
Καθοδικές: 32
Αμετάβλητες: 9
-