από metereologos.gr
Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017
 
next

21-08-2017 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
826,46 0,20%
Ανοδικές: 51
Καθοδικές: 47
Αμετάβλητες: 23