από metereologos.gr
Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016
 
 
 
 
 
 
 

02-12-2016 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
613,95 -0,11%
Ανοδικές: 40
Καθοδικές: 56
Αμετάβλητες: 17