από metereologos.gr
Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017
 
 
 
 
 
 
 

28-06-2017 15:15
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
825,04 0,28%
Ανοδικές: 53
Καθοδικές: 46
Αμετάβλητες: 19