από metereologos.gr
Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017
 
 
 
 
 
 
 

28-06-2017 13:17
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
826,11 0,41%
Ανοδικές: 53
Καθοδικές: 35
Αμετάβλητες: 12