από metereologos.gr
Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017
 
 
 
 
 
 

20-10-2017 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
749,23 0,37%
Ανοδικές: 68
Καθοδικές: 39
Αμετάβλητες: 21