Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014
 
 
 

24-10-2014 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
991,33 0,13%
Ανοδικές: 55
Αμετάβλητες: 64
Καθοδικές: 22
-