από metereologos.gr
Τρίτη 24 Μαΐου 2016
 
next

24-05-2016 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
642,08 -1,08%
Ανοδικές: 40
Καθοδικές: 59
Αμετάβλητες: 16
-