Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015
 
next

03-03-2015 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
861,24 0,27%
Ανοδικές: 74
Καθοδικές: 49
Αμετάβλητες: 18
-