από metereologos.gr
Τετάρτη 4 Μαΐου 2016
 
next

04-05-2016 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
590,05 1,10%
Ανοδικές: 67
Καθοδικές: 27
Αμετάβλητες: 14
-