Πέμπτη 28 Μαΐου 2015
 
next

28-05-2015 12:53
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
841,68 -1,19%
Ανοδικές: 27
Καθοδικές: 51
Αμετάβλητες: 14
-