από metereologos.gr
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015
 
next

24-11-2015 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
648,12 0,72%
Ανοδικές: 52
Καθοδικές: 47
Αμετάβλητες: 24
-