από metereologos.gr
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016
 
next

09-02-2016 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
450,83 -2,89%
Ανοδικές: 36
Καθοδικές: 74
Αμετάβλητες: 25
-