Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015
 
next

30-03-2015 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
772,71 0,53%
Ανοδικές: 42
Καθοδικές: 69
Αμετάβλητες: 17
-