από metereologos.gr
Τρίτη 25 Απριλίου 2017
 
next

25-04-2017 13:26
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
690,03 0,98%
Ανοδικές: 54
Καθοδικές: 33
Αμετάβλητες: 17
-