από metereologos.gr
Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016
 
next

08-12-2016 13:51
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
642,36 0,36%
Ανοδικές: 44
Καθοδικές: 39
Αμετάβλητες: 23
-