από metereologos.gr
Κυριακή 28 Αυγούστου 2016
 
next

26-08-2016 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
565,34 -0,09%
Ανοδικές: 46
Καθοδικές: 35
Αμετάβλητες: 21
-