Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015
 
next

30-01-2015 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
721,93 -1,59%
Ανοδικές: 37
Καθοδικές: 77
Αμετάβλητες: 14
-