από metereologos.gr
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016
 
next

27-10-2016 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
588,67 -0,13%
Ανοδικές: 49
Καθοδικές: 43
Αμετάβλητες: 23
-