από metereologos.gr
Τετάρτη 23 Αυγούστου 2017
 
next

22-08-2017 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
832,78 0,76%
Ανοδικές: 63
Καθοδικές: 43
Αμετάβλητες: 18
-