από metereologos.gr
Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016
 
next

27-09-2016 11:39
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
563,57 0,00%
Ανοδικές: 32
Καθοδικές: 25
Αμετάβλητες: 13
-