Τρίτη 21 Απριλίου 2015
 
next

21-04-2015 12:47
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
708,03 -2,87%
Ανοδικές: 16
Καθοδικές: 85
Αμετάβλητες: 11
-