Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2015
 
next

26-01-2015 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
813,55 -3,20%
Ανοδικές: 58
Καθοδικές: 54
Αμετάβλητες: 12
-