από metereologos.gr
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016
 
next

25-10-2016 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
588,95 -0,70%
Ανοδικές: 37
Καθοδικές: 48
Αμετάβλητες: 27
-