από metereologos.gr
Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016
 
next

24-08-2016 14:50
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
562,93 -0,88%
Ανοδικές: 17
Καθοδικές: 55
Αμετάβλητες: 13
-