από metereologos.gr
Κυριακή 23 Απριλίου 2017
 
next

21-04-2017 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
671,57 -0,42%
Ανοδικές: 46
Καθοδικές: 59
Αμετάβλητες: 20
-