από metereologos.gr
Τρίτη 31 Μαΐου 2016
 
next

30-05-2016 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
641,04 0,66%
Ανοδικές: 52
Καθοδικές: 59
Αμετάβλητες: 29
-