από metereologos.gr
Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017
 
 
 
 
 
 
 

24-07-2017 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
849,07 0,37%
Ανοδικές: 60
Καθοδικές: 47
Αμετάβλητες: 25