από metereologos.gr
Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017
 
 
 
 
 
 
 

28-06-2017 13:20
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
826,16 0,41%
Ανοδικές: 52
Καθοδικές: 35
Αμετάβλητες: 13