από metereologos.gr
Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017
 
 
 
 
 
 

21-08-2017 11:20
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
828,81 0,48%
Ανοδικές: 42
Καθοδικές: 11
Αμετάβλητες: 6