από metereologos.gr
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016
 
 
 
 
 
 
 

27-10-2016 15:41
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
586,99 -0,42%
Ανοδικές: 28
Καθοδικές: 50
Αμετάβλητες: 22