από metereologos.gr
Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017
 
next

27-07-2017 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
818,63 -1,39%
Ανοδικές: 44
Καθοδικές: 71
Αμετάβλητες: 18