από metereologos.gr
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017
 
next

24-10-2017 10:50
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
737,03 0,34%
Ανοδικές: 26
Καθοδικές: 9
Αμετάβλητες: 8