από metereologos.gr
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016
 
 

29-09-2016 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
568,24 0,90%
Ανοδικές: 63
Καθοδικές: 29
Αμετάβλητες: 18