από metereologos.gr
Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017
 
next

28-06-2017 13:22
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
826,02 0,40%
Ανοδικές: 52
Καθοδικές: 35
Αμετάβλητες: 13