από metereologos.gr
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017
 
09/04/2017 05:45 0
02/04/2017 05:45
25/02/2017 05:45
19/02/2017 05:45 0
05/02/2017 05:45 0
next

26-04-2017 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
706,40 1,30%
Ανοδικές: 71
Καθοδικές: 49
Αμετάβλητες: 21