από metereologos.gr
Πέμπτη 25 Μαΐου 2017
 
14/05/2017 05:45 0
07/05/2017 05:45 0
09/04/2017 05:45 0
02/04/2017 05:45
next

24-05-2017 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
766,03 -2,17%
Ανοδικές: 28
Καθοδικές: 79
Αμετάβλητες: 23