από metereologos.gr
Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017
 
19/02/2017 05:45 0
05/02/2017 05:45 0
next

23-02-2017 16:23
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
645,50 -0,25%
Ανοδικές: 55
Καθοδικές: 57
Αμετάβλητες: 15