Μελέτη του Σουηδικού Ινστιτούτου Υγείας παρουσιάζει δεδομένα περίθαλψης ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα από το 2014-2020, σε 12 Ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανόμενης και της Ελλάδος

Στην Ελλάδα 7 στους 10 ασθενείς λαμβάνουν θεραπεία, ωστόσο η χορήγηση των καινοτόμων θεραπειών δεν είναι σύμφωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ογκολογίας (ESMO)