Ψάχνοντας τους αφανείς ήρωες της Ελλάδας : Οι οικογένειες που φιλοξένησαν Σερβόπουλα στη δεκαετία του 1990

Όταν μαινόταν ο πόλεμος της Γιουγκοσλαβίας, απλές ελληνικές οικογένειες άνοιξαν το σπίτι – και την αγκαλιά τους – σε χιλιάδες Σερβόπουλα. Τώρα, η Αντιπροσωπεία της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας στην Ελλάδα αναζητά όλους αυτούς τους αφανείς ήρωες και τους ζητά να μοιραστούν την ιστορία τους.