Κάλπες χωρίς διακύβευμα

Βαδίζουμε προς τις εκλογές χωρίς συζήτηση για την Ευρώπη και τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας