Δωδεκάνησα: Το χθες, το σήμερα, το αύριο

Παρά τους πολλούς κατακτητές από αρχαιοτάτων χρόνων έως και σήμερα οι Δωδεκανήσιοι κατάφεραν να κρατήσουν άσβεστη την εθνική τους συνείδηση.