α’ κατοικία: Πώς θα σώζεται από το φθινόπωρο – Το σχέδιο

Από το φθινόπωρο τα σπίτια θα σώζονται μόνο με εξωδικαστική ρύθμιση χρεών ή ειδικά για τους ευάλωτους με την καταβολή ενοικίου