Εκχωρούνται οι προστατευόμενες περιοχές στο υπουργείο Ανάπτυξης;

Τι ακριβώς προβλέπει το άρθρο 219; Γράφει η Ιόλη Χριστοπούλου, διευθύντρια πολιτικής, The Green Tank