Ρατσιστές, κάντε κράτει. Δεν είναι μετανάστες ή πρόσφυγες, είναι άνθρωποι

Ο κρυφορατσισμός στην ελληνική κοινωνία υπάρχει. Αλλά δεν πρέπει να τον αφήσουμε να κυριαρχήσει. Να μην κοιτάμε το τέρας γιατί σύντομα θα του μοιάσουμε