6ος πανελλήνιος διαγωνισμός κατά του σχολικού εκφοβισμού.