νετρονίου

  • Αγνωστο είδος χημικού δεσμού Πέρα από τα δύο είδη χημικών δεσμών που γνωρίζουμε σήμερα, ένα εντελώς διαφορετικό είδος δεσμού...