Σχέδια για πιο γρήγορη εξυγίανση των τραπεζών

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε συστημικού ομίλου και πώς μπορούν να μειώσουν τους δείκτες καθυστερήσεων σε μονοψήφια επίπεδα

Σχέδια επί χάρτου για την επιτάχυνση των ρυθμών μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων με στόχο τη σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο μέσα στην ερχόμενη τριετία επεξεργάζονται οι διοικήσεις των τραπεζών, εν αναμονή της οριστικοποίησης των νέων εργαλείων υποβοήθησης των ενεργειών εξυγίανσης των ισολογισμών τους. Με πιο ξεκάθαρη πλέον εικόνα για τα πλάνα στήριξης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της Τράπεζας της Ελλάδος, που προβλέπουν την τιτλοποίηση «κόκκινων» χαρτοφυλακίων με χρήση κρατικών εγγυήσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν ξεκινήσει ασκήσεις προσομοίωσης για την εκτίμηση του μεγέθους της προσαρμογής που μπορεί να επιτευχθεί.

Η οριστικοποίηση του ενός ή και των δύο σχεδίων αναμένεται μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2019, καθώς το υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη ξεκινήσει τις σχετικές επαφές με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές για να λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις.

Ο τρίτος δρόμος

Παράλληλα, η Eurobank έδειξε έναν ακόμα δρόμο για τη μείωση των επισφαλειών, με χρήση των πλεοναζόντων κεφαλαίων που διαθέτει, χωρίς την ενεργοποίηση του νόμου για την αναβαλλόμενη φορολογία που θα οδηγούσε σε αύξηση κεφαλαίου υπέρ του Δημοσίου και σε απομείωση των ποσοστών των ιδιωτών μετόχων της.

Αυτό επιτυγχάνεται με τον μετασχηματισμό της τράπεζας σε εταιρεία συμμετοχών, η οποία, σε συνδυασμό με την κεφαλαιακή της ενίσχυση μέσω της συγχώνευσης με την Grivalia Properties, ανοίγει τον δρόμο για μονοψήφιους δείκτες καθυστερήσεων με βασικό όχημα την τιτλοποίηση ενός μεγάλου μέρους από το απόθεμα των «κόκκινων» δανείων της. Μέσω αυτών των συναλλαγών η Eurobank στοχεύει στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της στο 15% εφέτος και κάτω από το 10% έως το 2021.

Μάχη για τα νούμερα

«Είναι προφανές ότι οι άλλοι τρεις συστημικοί όμιλοι δεν μπορούν και δεν πρόκειται να μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια. Θα πρέπει να βρουν τρόπους να καλύψουν την απόσταση που δημιουργείται, καθώς, εάν προχωρήσουν με τα πλάνα μείωσης των επισφαλειών που έχουν ήδη παρουσιάσει, στο τέλος της ερχόμενης τριετίας τα «κόκκινα» δάνειά τους θα είναι διπλάσια σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη της Eurobank» σημειώνει αναλυτής που παρακολουθεί τον κλάδο.

Προσθέτει πάντως πως κάθε όμιλος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, τα οποία περιορίζουν και τις κινήσεις που μπορεί να προγραμματίσει. Συγκεκριμένα:

Η Alpha Bank διαθέτει τον υψηλότερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και ως εκ τούτου έχει περισσότερες εναλλακτικές επιλογές. Μπορεί η κάλυψη από προβλέψεις να είναι από τις χαμηλότερες στον κλάδο, ωστόσο εμφανίζει ισχυρή οργανική κερδοφορία, την οποία έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει για να καθαρίσει ταχύτερα τα χαρτοφυλάκιά της.

Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να επιλέξει είτε το μοντέλο της Eurobank ή το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος, εφόσον τελικά αυτό προχωρήσει, και να το συνδυάσει με το εργαλείο κρατικών εγγυήσεων του ΤΧΣ. Ο νέος διευθύνων σύμβουλός της Βασίλης Ψάλτης, ο οποίος ανέλαβε μετά την Πρωτοχρονιά και επίσημα τα νέα του καθήκοντα, μελετά όλα τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του και αναμένεται να προωθήσει από εφέτος το δικό του σχέδιο για την επιτάχυνση των ρυθμών μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων της τράπεζας.

Υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια έχει και η Εθνική Τράπεζα, η οποία ταυτόχρονα έχει το πλεονέκτημα της υψηλότερης κάλυψης των «κόκκινων» δανείων από προβλέψεις. Προβληματική είναι η οργανική κερδοφορία, η οποία έχει συρρικνωθεί σημαντικά τα τελευταία τρίμηνα.

Ωστόσο, ο όμιλος μπορεί να ενισχύσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας από θυγατρικές που διαθέτει προς πώληση, όπως η Εθνική Ασφαλιστική, το ποσοστό που διατηρεί στην Πανγαία, αλλά και τις τράπεζες σε Ρουμανία και Κύπρο. Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Παύλος Μυλωνάς καλείται να παρουσιάσει στους επενδυτές το μοντέλο μετασχηματισμού του ομίλου, αλλά και το σχέδιο οριστικής εξυγίανσης.

Η Τράπεζα Πειραιώς από την άλλη πλευρά έχει δύσκολο δρόμο μπροστά της. Και αυτό διότι έχει υψηλούς δείκτες καθυστερήσεων, γύρω στο 50%, οι καλύψεις από προβλέψεις είναι από τις χαμηλότερες στον κλάδο, ενώ η οργανική της κερδοφορία δεν μπορεί να «χρηματοδοτήσει» τις κινήσεις εξυγίανσης. Επιπλέον, πρέπει να ολοκληρώσει το πλάνο κεφαλαιακής της ενίσχυσης με την άντληση 500 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης, ενώ δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία προς πώληση ικανά να ενισχύσουν τους δείκτες της.

Ο διευθύνων σύμβουλός της Χρήστος Μεγάλου καλείται να επιλύσει μια δύσκολη εξίσωση. Σύμμαχο σε αυτή την προσπάθεια αποτελεί το σχέδιο του ΤΧΣ για την τιτλοποίηση δανείων με κρατικές εγγυήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τράπεζα εξετάζει εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης των επισφαλειών, μέσω της ανάθεσής της σε τρίτους, που θα επιτρέψουν την ταχύτερη μείωση των σχετικών δεικτών και παράλληλα θα ενισχύσουν κεφαλαιακά την τράπεζα. Εξάλλου, ο όμιλος έχει μεγαλύτερα περιθώρια συρρίκνωσης του δικτύου και μείωσης του αριθμού των εργαζομένων σε σχέση με τον ανταγωνισμό, χωρίς να επηρεαστούν σημαντικά η λειτουργία και τα έσοδά της.

Τέλος, και ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας, παρότι έχει βρει τη φόρμουλα για την επιστροφή της τράπεζας στην κανονικότητα, εξετάζει τα επιπλέον εργαλεία που μπορεί να έχει σε λίγους μήνες στη διάθεσή του για την ακόμα πιο γρήγορη και εύκολη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Αλλωστε ο ίδιος μιλώντας σε αναλυτές στα τέλη του 2018 δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αναπροσαρμογής του σχεδίου της τράπεζας, εάν ένα εναλλακτικό πλάνο είναι πιο συμφέρον για τον όμιλο και τους μετόχους του.

Κ. Μητσοτάκης: Προστασία της πρώτης κατοικίας

Την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την προστασία της πρώτης κατοικίας, με ταυτόχρονο όμως εντοπισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών και εξαίρεσή τους από τις ευεργετικές διατάξεις για την προστασία των υπερδανεισμένων νοικοκυριών, επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε την περασμένη εβδομάδα με το προεδρείο της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών (ΕΕΤ).
Οπως σημείωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα πρέπει να επιταχυνθεί η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσα από πρωτοβουλίες οι οποίες θα αποδειχθούν επωφελείς για τους δανειολήπτες και όχι επιζήμιες και για τους καταθέτες και τους φορολογουμένους.
Εξάλλου, ο κ. Μητσοτάκης στην ίδια συνάντηση υποστήριξε πως «είναι απόλυτη προτεραιότητα της Νέας Δημοκρατίας η μείωση του κόστους δανεισμού της χώρας. Και γι’ αυτό θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να αποκαταστήσω την αξιοπιστία της Ελλάδας και να ανακτηθεί η πιστοληπτική της ικανότητα και η συστηματική και ασφαλής πρόσβασή της στις αγορές».

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk