Αγώνας δρόμου μετ’ εμποδίων ο εξωδικαστικός μηχανισμός

Μεγάλη αναντιστοιχία του αριθμού οφειλετών που ξεκινούν τη διαδικασία σε σχέση με εκείνον των τελικών αποφάσεων

Εκτός από τις ψηφιακές πλατφόρμες που λειτουργούν για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων επιχειρηματικών οφειλών, μεγάλο αριθμό επισκεπτών έχουν δεχθεί και τα Κέντρα Υποστήριξης Δανειοληπτών
Τεράστιος είναι ο όγκος των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών (ανέρχονται σε 51.295) που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής των στοιχείων τους στις πλατφόρμες του εξωδικαστικού μηχανισμού. Μπορεί πράγματι να είναι εντυπωσιακός ο αριθμός εκείνων που αποφάσισαν να διακανονίσουν τα χρέη τους σε τράπεζες, Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και άλλες επιχειρήσεις μέσω των αυτοματοποιημένων βάσεων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ωστόσο είναι δυσανάλογα χαμηλό το μέγεθος των υποθέσεων που έχουν πάρει το πράσινο φως της διευθέτησης. Πρόκειται για 395 επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες.

Αναλυτικά ανά πλατφόρμα διακανονισμού χρεών, τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις 57 εβδομάδες λειτουργίας του εξωδικαστικού (3.8.2017 – 7.9.2018), τις 31 εβδομάδες για τη ρύθμιση οφειλών ελευθέρων επαγγελματιών (5.2.2018 – 7.9.2018) και τις 10 εβδομάδες για τη ρύθμιση οφειλών αγροτών (27.6.2018 – 7.9.2018), έχουν ως εξής:

1. Επιχειρήσεις

35.405 εκκίνησαν τη διαδικασία

7.379 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα

1.487 αιτήσεις υποβλήθηκαν: 468 σε διμερή διαπραγμάτευση και 1.019 σε διαπραγμάτευση με πολλαπλούς πιστωτές

629 βεβαίωση πληρότητας και 380 έναρξη διαπραγμάτευσης με πολλαπλούς πιστωτές

70 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και ρύθμισαν τα χρέη τους

2. Ελεύθεροι επαγγελματίες

15.890 εκκίνησαν τη διαδικασία

9.486 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα

1.972 αιτήσεις υποβλήθηκαν

163 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΑΑΔΕ και 155 προς ΚΕΑΟ και ρύθμισαν τα χρέη τους (στα νούμερα αυτά συμπεριλαμβάνονται αιτήσεις που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και με τους δύο πιστωτές)

3. Αγρότες
778 εκκίνησαν τη διαδικασία

556 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα

65 αιτήσεις υποβλήθηκαν

4 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΑΑΔΕ και 3 προς ΚΕΑΟ και ρύθμισαν τα χρέη τους (στα νούμερα αυτά συμπεριλαμβάνονται αιτήσεις που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και με τους δύο πιστωτές).
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η μεγάλη αναντιστοιχία του αριθμού οφειλετών που ξεκινούν τη διαδικασία σε σχέση με εκείνον των τελικών αποφάσεων αποδίδεται σε σειρά εμποδίων και ζητημάτων που ήταν σε εκκρεμότητα για την ταχεία λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Μόνο κωδικούς…

Για παράδειγμα, η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρηματιών και επιτηδευματιών ανέμενε την υλοποίηση των αναγγελιών που προηγήθηκαν, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα υπαγωγής και ληξιπρόθεσμων οφειλών που γεννήθηκαν έως και το τέλος του 2017. Κάτι που ψηφίστηκε τον περασμένο Ιούλιο. Οι περισσότεροι από τους οφειλέτες προχωρούσαν μέχρι τότε σε σταδιακή συμπλήρωση των αιτήσεων υπαγωγής στην πλατφόρμα, ενώ χιλιάδες είναι και εκείνοι που απλώς έβγαλαν κωδικούς, συμπλήρωσαν τα στοιχεία ταυτοποίησής τους και δεν προχώρησαν τις διαδικασίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπαγωγή στον διακανονισμό και των ληξιπρόθεσμων χρεών του 2017 δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να διορθώσουν είτε και να διαγράψουν αιτήσεις και στη συνέχεια να τις υποβάλουν εκ νέου.

Σημαντικό εμπόδιο για την προώθηση των υποθέσεων ρύθμισης των χρεών ήταν επίσης η υποχρέωση των οφειλετών να προσκομίσουν τα αναγκαία δικαιολογητικά. Η διασύνδεση των τραπεζών και των φορέων του Δημοσίου με την πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ οδηγεί στην αποσυμφόρηση της γραφειοκρατίας, καθώς πια τα αναγκαία έγγραφα εμφανίζονται αυτόματα. Οπως επίσης καταργήθηκε και μια σειρά από αυτά.

Η δημιουργία μητρώου

Αλλη μια κίνηση η οποία εκτιμάται ότι θα ανεβάσει τους ρυθμούς των διακανονισμών, και ιδίως επιχειρήσεων που χρωστούν σε περισσότερους του ενός πιστωτές, είναι και η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για τη δημιουργία μητρώου εμπειρογνωμόνων. Με τον τρόπο αυτόν δημιουργείται «Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Εξωδικαστικού Μηχανισμού» από ορκωτούς ελεγκτές και χρηματοοικονομικούς συμβούλους που τηρείται στην ΕΓΔΙΧ. Οι εμπειρογνώμονες απαιτούνται για την εκπόνηση σχεδίων αναδιάρθρωσης οφειλών, την αξιολόγηση των αιτήσεων βιωσιμότητας αλλά και για την επαλήθευση απαιτήσεων. Οπως αναφέρουν πηγές, μέχρι τώρα οι τράπεζες χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένο και πολύ περιορισμένο αριθμό ειδικών, ενώ το Δημόσιο δεν αναλαμβάνει τέτοια πρωτοβουλία.

Ζητούν υποστήριξη

Εκτός όμως από τις ψηφιακές πλατφόρμες που λειτουργούν για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων επιχειρηματικών οφειλών, μεγάλο αριθμό επισκεπτών έχουν δεχθεί και τα Κέντρα Υποστήριξης Δανειοληπτών.

Ηδη στο διάστημα που λειτουργούν τα συγκεκριμένα καταστήματα έχουν υποδεχθεί περισσότερους από 9.000 δανειολήπτες, εκ των οποίων το 50% δηλώνει εισόδημα από μηδέν έως 8.000 ευρώ ετησίως. Είναι δηλαδή είτε άνεργοι είτε χαμηλόμισθοι και είναι προφανές ότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ζητήσουν ενημέρωση και υποστήριξη από δικηγορικά γραφεία. Πέραν όμως των επιτόπιων επισκέψεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα ερωτήματά τους και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία της ΕΓΔΙΧ, μέχρι το τέλος Αυγούστου από το δίκτυο ενημέρωσης και υποστήριξης δανειοληπτών (ΚΕΥΔ-ΓΕΥΔ) εξυπηρετήθηκαν 9.076 πολίτες. Από το σύνολο των οφειλετών που έχουν προσέλθει το εν λόγω διάστημα στα ΚΕΥΔ ή ΓΕΥΔ, το 75% ήταν φυσικά πρόσωπα (νοικοκυριά και ελεύθεροι επαγγελματίες), το 20% εκπρόσωποι πολύ μικρών επιχειρήσεων και το 5% εκπρόσωποι μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στο 85% των περιπτώσεων παρασχέθηκε μια γενικότερη ενημέρωση περί του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τα ζητήματα ρύθμισης οφειλών και τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις, ενώ το 15% των πολιτών ζήτησε μια εξειδικευμένη νομική ή και οικονομική συμβουλή επί προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Ως προς την κατανομή των χρεών διαπιστώνεται ότι το 35% των εξυπηρετουμένων έχουν οφειλές ταυτόχρονα προς τα πιστωτικά ιδρύματα και προς το Δημόσιο (ΔΟΥ και ΕΦΚΑ), το 50% έχει οφειλές μόνο προς τα πιστωτικά ιδρύματα και το 15% έχει οφειλές μόνο προς το Δημόσιο.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Αφιερώματα
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk