Η νέα γενιά κερδίζει το στοίχημα

Ερευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου αποκαλύπτει ότι οι 8 στους 10 αποφοίτους του βρίσκουν δουλειά αξιοποιώντας τα εφόδια που έχουν πάρει από τις σπουδές τους

Η νέα γενιά στη χώρα μας τολμάει και προσπαθεί (ίσως περισσότερο από άλλες ηλικίες), κάνοντας μάλιστα χρήση των εφοδίων που παίρνει από τα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας. Μια νέα γενιά επιστημόνων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται γρήγορα στην αγορά εργασίας, τολμούν, ανοίγουν επιχειρήσεις, δείχνουν αυτοπεποίθηση και τελικά πετυχαίνουν, δείχνει μεγάλη έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία προκύπτει άλλωστε ότι ένα 48% των αποφοίτων του βρίσκει δουλειά πριν καν τελειώσει το πανεπιστήμιο!

Η έρευνα του Ιδρύματος παρουσιάζει μια υγιή εικόνα επαγγελματικής αποκατάστασης των νέων καθώς, όπως αναφέρεται σε αυτήν, οκτώ στους δέκα αποφοίτους του εργάζονται αμέσως μόλις τελειώσουν τις σπουδές τους (ποσοστό 77%), ενώ η συντριπτική πλειονότητα αυτών αναλαμβάνει καθήκοντα πλήρους απασχόλησης.

Οσον αφορά όμως την παρουσία των νέων στην αγορά εργασίας της χώρας, η έρευνα δείχνει ότι πολλοί από τους αποφοίτους του Ιδρύματος προχωρούν στη δημιουργία δικής τους επιχείρησης – και μάλιστα από τις επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν 91% παραμένουν ενεργές.

Στην κατηγορία αυτή το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ιδρύματος παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό – 9% -, ενώ το Τμήμα Στατιστικής το μικρότερο (3%). Ο χρόνος δημιουργίας δικής τους επιχείρησης παρουσιάζει την υψηλότερη συγκέντρωση στο διάστημα κάτω του ενός έτους, με ποσοστό 50%.

Παράλληλα, η πλειονότητα των αποφοίτων του παραμένει στην Ελλάδα σε ποσοστό 63%. Το 15% επιλέγει το εξωτερικό, ενώ το 22% των συμμετεχόντων στην έρευνα δεν έδωσε απάντηση.

Πάντως, στην πλήρη απασχόληση πρώτα έρχονται τα ποσοστά του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (74%), ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων με μερική απασχόληση καταγράφεται στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών σε ποσοστό 12%.

 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά

Η έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο που πέρασε, σε δείγμα 8.490 ατόμων, από ομάδα καθηγητών του Ιδρύματος, οι οποίοι και ερεύνησαν την χρονική περίοδο 2012-2018.

Ξεκίνησε μάλιστα για να προσδιορίσει το αντικείμενο και το επίπεδο σπουδών των νέων, τις συνθήκες της εργασιακής τους απασχόλησης και των επαγγελματικών τους βημάτων, καθώς και να αποτυπώσει την άποψή τους για μια σειρά θεμάτων που κρίνονται σημαντικά για την ποιότητα των προσφερόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών ενός πανεπιστημίου.

Οπως προέκυψε από την έρευνα του Ιδρύματος:

– Στο σύνολο των αποφοίτων του πανεπιστημίου, ένας στους δύο αποφοίτους έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές.

– Στο σύνολο των αποφοίτων, σχεδόν οκτώ στους δέκα αποφοίτους εργάζονται (77%).

– Από τους αποφοίτους που δημιούργησαν δική τους επιχείρηση, ένας στους δύο το πραγματοποίησε εντός ενός έτους από την αποφοίτησή του – και από αυτές τις επιχειρήσεις εννέα στις δέκα παραμένουν ενεργές.

– Εξι στους δέκα αποφοίτους εργάζονται στην Ελλάδα.

– Το 36% των αποφοίτων δήλωσε ότι, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη θέση εργασίας που κατείχε την ημέρα της αποφοίτησής του μέχρι σήμερα, άλλαξε μία με δύο θέσεις εργασίας.

Οσον αφορά το ύψος των μηνιαίων αποδοχών τους, η πλειονότητα των ερωτηθέντων έχει απολαβές από €501-900, ενώ πολύ μικρό ποσοστό δηλώνει αποδοχές υψηλότερες των €1.501. Παράλληλα, το 65% των αποφοίτων δηλώνει απόλυτα και πάρα πολύ ευχαριστημένο από την παρούσα εργασιακή του θέση, με μόλις το 4% να εκφράζει δυσαρέσκεια.

Πώς βρίσκουν δουλειά

Οι βασικοί τρόποι εύρεσης εργασίας για έναν νέο ή νέα σήμερα είναι το Διαδίκτυο και οι προσωπικές γνωριμίες. Η έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έδειξε ότι το Διαδίκτυο κατέχει την πρώτη θέση, με ποσοστό 44%, και ακολουθεί η επιλογή «γνωστοί» με ποσοστό 28%. Σχεδόν οι μισοί φοιτητές του ΟΠΑ επιλέγουν να ξεκινήσουν τα επαγγελματικά τους βήματα πριν από τη λήψη του πτυχίου τους και δέχονται προτάσεις που έχουν από την αγορά εργασίας στη διάρκεια των σπουδών τους. Ταυτόχρονα, ο θεσμός της πρακτικής άσκησης είναι ιδιαίτερα δημοφιλής καθώς φέρνει τους νέους από νωρίς σε επαφή με την αγορά εργασίας, με το 49% των φοιτητών να πραγματοποιεί πρακτική άσκηση, παρότι δεν είναι υποχρεωτική για τη λήψη πτυχίου στα περισσότερα τμήματα του ΟΠΑ.

Το 66% των αποφοίτων δηλώνει ότι οι προπτυχιακές σπουδές του λειτούργησαν θετικά για τη συνέχιση των μετέπειτα σπουδών του.

Η πλειοψηφία των αποφοίτων (70%) δηλώνει ικανοποιημένη από τα μαθήματα που παρακολούθησε και το 67% των αποφοίτων δηλώνει ικανοποιημένο από το διδακτικό προσωπικό.

Σημαντική δυσαρέσκεια, ωστόσο, καταγράφεται για τις υποδομές του ΟΠΑ από τους αποφοίτους του. Τα ποσοστά ικανοποίησης διαμορφώνονται σε χαμηλά επίπεδα, με την πλειονότητα των συμμετεχόντων να εκφράζει δυσαρέσκεια. Μόλις το 4% δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένο από τις υποδομές.

Λιγότεροι σε μεταπτυχιακά προγράμματα

Από τους ερωτηθέντες, 87,3% επέλεξαν μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο σε ποσοστό 47% ήταν απόλυτα συναφές με τις προπτυχιακές σπουδές τους. Ως συχνότερος λόγος μη συνέχισης σπουδών καταγράφηκε ότι βρίσκεται στα μελλοντικά τους σχέδια, σε ποσοστό 32%, έχοντας μικρή διαφορά από την ανεύρεση εργασίας σε σύντομο χρονικό διάστημα από την αποφοίτησή τους, σε ποσοστό 30%.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι κατά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της έρευνας του 2018 με την αντίστοιχη έρευνα η οποία διεξήχθη το 2012 παρατηρείται μείωση του ποσοστού αποφοίτων που συνέχισαν τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο, από 46% σε 41%. Σημειώθηκε αύξηση στο ποσοστό απασχόλησης, από 69% σε 77%, με αντίστοιχη αύξηση στην εργασία πλήρους απασχόλησης, από 89% σε 91%, και ταυτόχρονη μείωση στην εργασία μερικής απασχόλησης, από 11% σε 9%. Αξιόλογη αύξηση καταγράφηκε στο ποσοστό συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, από 38% σε 49%, καθώς και στο ποσοστό απασχόλησης πριν από τη λήψη πτυχίου, από 41% σε 48%. Τέλος, ιδιαίτερη αύξηση παρατηρήθηκε στην ικανοποίηση αποφοίτων από τις σπουδές τους στο ΟΠΑ, καθώς το ποσοστό από 60% στην προηγούμενη έρευνα έφτασε στο 74%.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk