Δράσεις και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Δωρεά υγειονομικού υλικού και οικονομική συνεισφορά στο υπουργείο Υγείας για την αντιμετώπιση του ιού

Δεσμευμένη σε ένα πολύπλευρο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που εστιάζει σε δράσεις προσανατολισμένες στην υποστήριξη της κοινωνίας, της οικονομίας, των πελατών αλλά και των εργαζομένων της, η Τράπεζα Πειραιώς κινητοποιήθηκεήδη από τις πρώτες ημέρες της κρίσης που προκάλεσε η πανδημική εξάπλωση του κορωνοϊού και στη χώρα μας.

Οι λειτουργίες στις νέες συνθήκες

Η Τράπεζα ανέλαβε πρωτοβουλίες με στόχο τόσο τη συμβολή της στην πανεθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας όσο και τη διασφάλιση της ομαλής συνέχισης των λειτουργιών της σε επιχειρησιακό επίπεδο, παράλληλα με τη συστηματική και προσαρμοσμένη στις νέες συνθήκες στήριξη των πελατών της.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε τη δωρεά υγειονομικού υλικού πρώτης ανάγκης (20 αναπνευστήρες), το οποίο επελέγη  σύμφωνα με τις υποδείξεις του υπουργείου Υγείας.

Με συμμετοχή των πελατών της

Πέραν αυτής της προσφοράς, ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πελατών της στη συλλογική προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας, αξιοποιώντας την ηλεκτρονική υπηρεσία Pay & Save.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα προσφέρει στο υπουργείο Υγείας ποσό ίσο  με το συνολικό ποσό που αποταμιεύουν οι πελάτες της μέσω της υπηρεσίας Pay & Save. Κάθε συναλλαγή που κάνουν οι κάτοχοι της υπηρεσίας αυτής με χρεωστική κάρτα της Τράπεζας στρογγυλοποιείται προς τα πάνω και το ποσό της στρογγυλοποίησης  μεταφέρεται  αυτόματα στον λογαριασμό των συναλλαγών τους στον αποταμιευτικό τους λογαριασμό.  

Ως εκ τούτου, όσο μεγαλύτερο είναι το πόσο της αποταμίευσης τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η οικονομική συνεισφορά της Τράπεζας Πειραιώς στο υπουργείο Υγείας για την αντιμετώπιση του ιού COVID-19.  Με αυτόν τον τρόπο, το Pay & Save συμβάλλει επίσης στη χρήση πλαστικού χρήματος, όπως απαιτούν οι ανάγκες της εποχής. Η ενεργοποίηση του Pay & Save γίνεται για τους πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς μέσω winbank web banking.

Προτεραιότητα  στους πελάτες

Με βάση μια σειρά ειδικών εργαλείων και εξειδικευμένων λύσεων, η Τράπεζα βρίσκεται δίπλα σε όλους τους πελάτες της με συνεχή επικοινωνία και συνεργασία μαζί τους ώστε να περιορίζονται οι αρνητικές επιπτώσεις στις δραστηριότητές τους και να εξυπηρετούνται οι ανάγκες τους.  Πρωτοβουλίες ανέλαβε η Τράπεζα και για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου ως η κατεξοχήν τράπεζα του πρωτογενούς και αγροδιατροφικού τομέα και των ανθρώπων που εργάζονται και επιχειρούν σε αυτόν.

Συναλλαγές  με ηλεκτρονικά μέσα

Παράλληλα ενθαρρύνει με συγκεκριμένους τρόπους τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων συναλλαγών που είναι εύχρηστα και ασφαλή  και ήδη η αύξηση του αριθμού των χρηστών είναι εντυπωσιακή. Εχοντας επενδύσει όλα τα τελευταία χρόνια πολύ σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους στην ψηφιοποίηση των συναλλαγών και στην εισαγωγή των πιο σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών, η Τράπεζα έχει εντείνει την ενεργοποίηση όλων των δυνατοτήτων της για την εξυπηρέτηση των πελατών μέσα από ψηφιακά κανάλια με εύχρηστο και απόλυτα ασφαλή τρόπο.

Χάρτης προτεραιοτήτων και δράσεων

l Κεντρική προτεραιότητα η ασφάλεια και ευημερία τωνεργαζομένων, των πελατών και όλων των ενδιαφερόμενων μερών της Τράπεζας.

l Αδιάλειπτη λειτουργία με έγκαιρες και προληπτικές δράσεις, ευθυγραμμισμένες με το Σχέδιο Επιχειρηματικής Συνέχειας.

l Ενας στους δύο υπαλλήλους εργάζεται από το σπίτι. Τρεις στους τέσσερις ο αντίστοιχος δείκτης για τις κεντρικές υπηρεσίες.

l Δέσμευση παροχής υπηρεσιών στους πελάτες πανελλαδικά. Προώθηση της ψηφιακής τραπεζικής.

l
Εντατική προετοιμασία για χρηματοοικονομική υποστήριξη μέσω στοχευμένων λύσεων προς τους πελάτες της Τράπεζας για την άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης που προήλθε από τονCOVID-19.

Χρ. Μεγάλου προς τους εργαζομένους του Ομίλου Πειραιώς

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Και σε αυτό θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να βοηθήσουμε τους εργαζομένους μας, την κοινωνία και την Πολιτεία.

Είμαστε η πρώτη Τράπεζα που έσπευσε να συνδράμει στον αγώνα των αρχών κατά του κορωνοϊού, προσφέροντας στο υπουργείο Υγείας υγειονομικό υλικό πρώτης ανάγκης.

Στην Τράπεζα Πειραιώς έχουμε αποδείξει έμπρακτα την ικανότητά μας να διαχειριζόμαστε με επιτυχία τις δυσκολίες και να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες. Ετσι και σήμερα θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα πρόκληση, με ακόμα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και με την ευθύνη που αναλογεί στο μεγαλύτερο τραπεζικό ίδρυμα, που εξυπηρετεί πάνω από 5 εκατομμύρια πελάτες στην Ελλάδα».

To πρόγραμμα ενισχύεται με τη συνεργασία του ΣΕΒ

Ψηφιακά ο 4ος κύκλος του Project Future

Με σύγχρονα ψηφιακά μέσα πραγματοποιήθηκε ο 4ος κύκλος του Project Future, του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας που υλοποιεί με συνέπεια η Τράπεζα Πειραιώς με στόχο να συνδέει την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την αγορά εργασίας και να δίνει ευκαιρίες απασχόλησης στους νέους πτυχιούχους.

Οι συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του κορωνoϊού δεν διέκοψαν την προσπάθεια, αλλά αντιθέτως επέτρεψαν στην Τράπεζα να αξιοποιήσει την τεχνολογία και σε συνεργασία με το ReGeneration να πραγματοποιήσει με σύγχρονους τρόπους τόσο το μέρος της αξιολόγησης των υποψηφίων όσο και το μέρος των εκπαιδεύσεων.

Από τον 4ο κύκλο το Project Future ενισχύεται ακόμη περισσότερο μέσω της συνεργασίας του με τον ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, ο οποίος παρέχει την πολύτιμη στήριξή του στο πρόγραμμα από τη φάση της αξιολόγησης και των εκπαιδεύσεων έως τη σύνδεση των αποφοίτων με τις επιχειρήσεις-μέλη του.

Στους τρεις κύκλους που έχουν ολοκληρωθεί έως τώρα, περίπου 1.100 νέοι εκπαιδεύτηκαν μέσω του Project Future και του ReGeneration, ενώ περισσότεροι από 460 εξειδικεύτηκαν μέσα από τις στοχευμένες εκπαιδεύσεις του Project Future τον 1ο χρόνο, αποκτώντας τα εφόδια και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας.

Tο 70% των νέων που έλαβε εξειδικευμένη εκπαίδευση έχει βρει εργασία σε μία από τις 500 συνεργαζόμενες εταιρείες και το 90% αυτών συνεχίζει να εργάζεται και μετά το πρώτο εξάμηνο απασχόλησης, ενώ η διαδικασία τοποθέτησης είναι δυναμική και το ποσοστό αυξάνεται συνεχώς.

Το Project Future πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, σε δύο κύκλους, σε συνεργασία με το ReGeneration, το μεγαλύτερο πρόγραμμα απασχόλησης και εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Πολύτιμη είναι η συμβολή της Google, του Facebook και της Code.Hub, του BCA, του Κέντρου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη του Ομίλου Πειραιώς, της ΕΑΣΕ και του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενώ βασικός συνεργάτης του προγράμματος είναι από τον 4ο κύκλο και ο ΣΕΒ.

Στηρίζουν τα Παιδικά Χωριά SOS και
τα Γενναία Παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ

Οι εΘΕΛΩντές
συνεχίζουν τη δράση τους

Και εφέτος εν όψει των γιορτών του Πάσχα, οι εΘΕΛΩντές του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζουν τα Παιδικά Χωριά SOS και τα Γενναία Παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ.

Στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας ο Ομιλος συνεχίζει να υποστηρίζει δομές ευπαθών κοινωνικών ομάδων τόσο με οικονομική ενίσχυση όσο και με τη συμμετοχή των εργαζομένων σε εθελοντικές δράσεις.

Σε αυτή τη συγκυρία, όλοι οι εΘΕΛΩντές του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς υποστηρίζουν και εφέτος το έργο των Παιδικών Χωριών SOS και της ΕΛΕΠΑΠ με έναν διαφορετικό τρόπο, κάνοντας τις ηλεκτρονικές πασχαλινές αγορές από τα αντίστοιχα e-shops, Μένοντας Σπίτι.

Οι αγορές γίνονται διαδικτυακά μέσα από τα e-shops και αποστέλλονται απευθείας στους παραλήπτες με ασφάλεια..

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Αφιερώματα
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk