• Αναζήτηση
  • Έντυπη έκδοση

    Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μόνος οδηγός της ανάπτυξης

    Η Ελλάδα μπήκε σε περίοδο αναιμικής ανάπτυξης, αλλά οι πολιτικές και οικονομικές συνθήκες παραμένουν δύσκολες.... Μητρόπουλος Κώστας