Τελείωσε το διάλειμμα των μειώσεων στα τιμολόγια ρεύματος.

Ο Ιούνιος μπήκε, και οι λογαριασμοί στα νοικοκυριά παίρνουν φωτιά καθώς οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας πέρασαν τις αυξήσεις του Μαΐου που σημειώθηκαν στο Χρηματιστήριο Ενέργειας (χονδρεμπορική αγορά) στην κατανάλωση.

Αυξήσεις από 11% έως 65%

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) τον Ιούνιο το πράσινο ή ειδικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας για τους οικιακούς καταναλωτές ακρίβυνε σε όλους τους προμηθευτές.

Το εύρος των αυξήσεων κυμαίνεται από 11,66% μέχρι και 64,87%, έναντι του Μαΐου.

Όλοι οι πάροχοι προχώρησαν σε ανατιμήσεις αδυνατώντας να απορροφήσουν τις υψηλές τιμές που διαμορφώθηκαν τον Μάιο στο Χρηματιστήριο Ενέργειας. Για τον Μάιο η μέση τιμή στο Χρηματιστήριο Ενέργειας (αγορά επόμενης ημέρας) έκλεισε στα 81,08 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, ενώ τον Απρίλιο η μέση τιμή ήταν χαμηλότερη, στα 60,11 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Οι λόγοι των αυξήσεων

Οι αυξήσεις στη χρηματιστηριακή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αποδίδονται στη μικρότερη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μίγμα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Τον Μάιο η φθηνότερη τεχνολογία στην ηλεκτροπαραγωγή, δηλαδή οι ΑΠΕ, κατείχαν το 43,05%, ενώ το φυσικό αέριο ανήλθε στο 37,18%.

Τον Απρίλιο οι ΑΠΕ είχαν μεγαλύτερο μερίδιο στο μίγμα της ηλεκτροπαραγωγής και συγκεκριμένα κατείχαν το 50,47%, όταν το φυσικό αέριο είχε περιοριστεί στο 28,76%.

Η διαφορά αυτή σε συνδυασμό και με τις ανατιμήσεις του φυσικού αερίου TTF στο ολλανδικό hub είχε ως αποτέλεσμα την πυροδότηση αυξήσεων. Το TTF τον Μάιο κινήθηκε ακόμη και πάνω από τα 34 με 35 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, ενώ τον Απρίλιο κινήθηκε από τα 25 έως και τα 31 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Η ΔΕΗ και οι ιδιώτες πάροχοι

Η ΔΕΗ σε σχέση με τους ιδιώτες παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας έκανε τη μικρότερη αύξηση στο πράσινο τιμολόγιο για τους οικιακούς καταναλωτές.

Και αυτό καθώς χορήγησε μεγαλύτερη έκπτωση 38% έναντι του ανταγωνισμού με αποτέλεσμα να ψαλιδίσει τις μεγάλες ανατιμήσεις της χονδρεμπορικής αγοράς.

Η ΔΕΗ προχώρησε σε αυτήν την κίνηση λόγω και του μεγάλου αριθμού των πελατών που διαθέτει αλλά και των οικονομικών μεγεθών και δυνατοτήτων που έχει έναντι των ιδιωτών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα τιμολόγια ανά πάροχο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η ΡΑΑΕΥ για τον μήνα Μάιο τα πράσινα τιμολόγια ανά πάροχο διαμορφώνονται ως εξής:

 • ΔΕΗ. Το Γ1/Γ1Ν για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες κατανάλωσης έχει χρέωση στα 0,11898 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η νυχτερινή χρέωση είναι στα 0,09976 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η τιμή του παγίου είναι στα 5 ευρώ.
 • ΗΡΩΝ. Το Basic Home έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,16333 ευρώ ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας. Η τιμή του παγίου είναι στα 5 ευρώ.
 • Protergia. Το οικιακό Value Special έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,16422 ευρώ ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας. Η τιμή του παγίου είναι στα 4 ευρώ.
 • Elpedison. Το ειδικό οικιακό τιμολόγιο για τις πρώτες 100 κιλοβατώρες έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,15484 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η τιμή του παγίου είναι στα 5 ευρώ. Από την 101η κιλοβατώρα και πάνω η ανταγωνιστική χρέωση είναι στα 0,17984 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
 • NRG. Το ειδικό τιμολόγιο έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,15952 ευρώ ανά κιλοβατώρα με ebill και πάγια εντολή και έκπτωση συνέπειας. Το πάγιο είναι στα 3,5 ευρώ.
 • Volton. Το ειδικό τιμολόγιο έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,12916 ευρώ ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας και δώρο το ρεύμα του πρώτου μήνα. Το πάγιο είναι στα 4,90 ευρώ.
 • Φυσικό Αέριο Ελλάδος. Το ειδικό ενιαίο τιμολόγιο έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,12854 ευρώ ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας. Το πάγιο είναι στα 5 ευρώ.
 • ΖΕΝΙΘ. Το Power Home Smart έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,16927 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Το πάγιο είναι στα 5 ευρώ.
 • Ελιν. Το Power On! Home Green έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,095 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Το πάγιο είναι στα 5 ευρώ.
 • Volterra. Το ειδικό τιμολόγιο έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,129 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Το πάγιο είναι στα 4,50 ευρώ.
 • Solar Energy. Το ειδικό τιμολόγιο έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,12591 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Το πάγιο είναι στα 5 ευρώ.

Πηγή ΟΤ