Αξιοποιώντας το σημαντικό γνωσιακό τους πλεονέκτημα και την εμπειρία τους στον χώρο της Υγείας, αποκτούν μία νέα επαγγελματική διέξοδο στην Ανάλυση Δεδομένων, η οποία προσφέρει – σε αντίθεση με τις συμβατικές επιλογές καριέρας- υψηλούς μισθούς και δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας για εταιρείες του Εξωτερικού.

Η επιστήμη της Υγείας ανέκαθεν εξελισσόταν με ρυθμούς ανάλογους της τεχνολογικής προόδου. Σε διάφορους τομείς των επαγγελμάτων υγείας, τα νέα τεχνολογικά εργαλεία καθόριζαν το ποσοστό επιτυχίας και την ταχύτητα της επίλυσης των προβλημάτων. Η ανάπτυξη της Υγείας βάσει της εξέλιξης της Τεχνολογίας δεν αφορά μόνο την Ιατρική. Αντιθέτως, διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο και στις λοιπές επιστήμες που εντάσσονται στον χώρο της Υγείας, όπως η εργαστηριακή έρευνα, η παραγωγή φαρμάκων, η δημιουργία συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και άλλα.

“Μέχρι σήμερα, οι παραϊατρικές επιστήμες και οι επιστήμες Υγείας γενικότερα δεν τύγχαναν της εκτίμησης και σημασίας που τους αναλογούσε. Νέοι ‘Ελληνες επιστήμονες και εξειδικευμένοι ερευνητές δεν έχουν δυστυχως την απήχηση που πρέπει στην Ελληνική αγορά. Αυτό έρχεται πλέον να αλλάξει η Ανάλυση Δεδομένων. Ο συνδυασμός της επιστημονικής κατάρτισης στην Υγεία με την υψηλή τεχνολογία, που έχει τεράστια ζήτηση στο Εξωτερικό, ανοίγει πλέον την πρόσβαση στους Έλληνες πτυχιούχους να εργαστούν για ανεπτυγμένες αγορές του Εξωτερικού, ακόμα και εξ αποστάσεως”, σημειώνει το Workearly, η μοναδική υπηρεσία που προετοιμάζει επαγγελματίες από τον χώρο της Υγείας για να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας ως Healtcare Data Analysts. Χάρη στους Healthcare Data Analysts, βελτιώνεται η λειτουργία των νοσοκομείων και των κλινικών, η ποιότητα της έρευνας και η εμπειρία των ασθενών. Επίσης, μειώνεται το κόστος της ιατρικής φροντίδας και αξιοποιείται ορθά και αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό.   Όπως είναι φυσικό, η Ανάλυση Δεδομένων στον χώρο της Υγείας καθίσταται σημαντικό όπλο για φαρμακευτικές εταιρείες, νοσοκομεία, κλινικές, εργαστήρια και άλλες επιχειρήσεις ιδιωτικές ή δημόσιες, καθώς επίσης και ερευνητικά κέντρα, τα οποία έχουν ενσωματώσει την Ανάλυση Δεδομένων στην καθημερινή τους λειτουργία και επενδύουν σε αυτή.

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες ενός Healthcare Data Analyst;

Ο Healthcare Data Analyst ή Healthcare Information Management Analyst ή Healthcare Consultant είναι επιφορτισμένος με τη συγκέντρωση μεγάλου όγκου δεδομένων από διαφορετικές πηγές και σε διαφορετικές μορφές. Στη συνέχεια, προχωρούν στην κατηγοριοποίηση αυτών των δεδομένων σε ομάδες, με στόχο την εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων. Δεδομένα ιατρικών συνταγών, ιατρικών αποτελεσμάτων, παρενεργειών, κόστους νοσηλείας και φαρμακευτικής περίθαλψης αλλά και εμπορικά δεδομένα πωλήσεων φαρμάκων, εμβολίων ή άλλων σκευασμάτων μπορούν- με την κατάλληλη επεξεργασία- να συνθέσουν την ευρύτερη εικόνα της αγοράς της Υγείας.

Πώς μπορεί κάποιος να γίνει Healthcare Data Analyst;

Όπως επιβεβαιώνουν και οι ιδρυτές του Workearlyτης πρώτης εκπαιδευτικής coaching υπηρεσίας στην Ελλάδα που προετοιμάζει και εκπαιδεύει υποψηφίους ατομικά στο χώρο της τεχνολογίας-  η πλειονότητα των ζητούμενων δεξιοτήτων εμπεριέχει τη γνώση των παρακάτω τεχνολογικών εργαλείων, όπως SQL (Databases) , Tableau (Data Visualization), βασικές γνώσεις προγραμματισμού (Python ή R) καθώς και άλλα τεχνολογικά εργαλεία τα οποία σχετίζονται με την ανάλυση, το reporting και το Machine Learning.

Επαγγελματίες από τον χώρο της Υγείας, χωρίς γνώσεις πληροφορικής, μπορούν να μάθουν να χειρίζονται αυτά τα εργαλεία, με τη βοήθεια εξατομικευμένου προγράμματος υλικού μελέτης, ασκήσεων και workshops. Η ομάδα του Workearly αναλαμβάνοντας κάθε υποψήφιο ατομικά, διαμορφώνει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα και «προπονεί» τους υποψήφιους Healthcare Data Analysts με βάση όσα θα ζητηθούν από αυτούς στην αγορά εργασίας. Αυτό που προσφέρει, είναι η γνώση και η εμπειρία για τις δεξιότητες που θα κληθεί να εφαρμόσει στην πράξη ο Healthcare Data Analyst και η κατάλληλη προετοιμασία προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, οι επαγγελματίες όχι μόνο διεκδικούν υψηλά αμειβόμενες και εξ αποστάσεως θέσεις εργασίας σε αυτή τη νέα ειδικότητα, αλλά – έχοντας ολοκληρώσει το πρόγραμμα του Workearly – θα είναι και έτοιμοι να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της εργασίας που θα αναλάβουν.

Γιατί Healthcare Data Analyst;

Η πανδημία και η ανάπτυξη της τεχνολογίας συνετέλεσαν σημαντικά στην ραγδαία αύξηση των θέσεων εργασίας στον χώρο της Ανάλυσης Δεδομένων στην Υγείας, δημιουργώντας πληθώρα εξ αποστάσεως θέσεων εργασίας με υψηλές αμοιβές. Η εξειδίκευση γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο πλεονέκτημα για την αγορά εργασίας. Ως αποτέλεσμα, η ζήτηση για την εν λόγω ειδικότητα είναι μεγαλύτερη από την προσφορά. Αυτό συνεπάγεται υψηλές αμοιβές και αναζήτηση υποψηφίων εκτός των γεωγραφικών ορίων όπου βρίσκεται η εκάστοτε εταιρεία. Σε συνδυασμό με την πανδημία, και την ενίσχυση της κουλτούρας της remote εργασίας, οι εξ αποστάσεως θέσεις είναι πολλαπλές.

Τα οφέλη της εξ αποστάσεως εργασίας δεν αφορούν μόνο στην ποιότητα ζωής αλλά συνδέονται άρρηκτα με τα οικονομικά πλεονεκτήματα. Η δυνατότητα ενός Έλληνα να εργάζεται εξ αποστάσεως για εταιρείες του εξωτερικού αυτομάτως δίνει τη δυνατότητα να ζήσει στην Ελλάδα, δίπλα στην οικογένειά του, με το κόστος ζωής της Ελλάδας αλλά μισθούς εξωτερικού.

Πώς μπορεί να προετοιμαστεί ένας υποψήφιος Healthcare Data Analyst στο Workearly;

Με  καθημερινή προσωπική επικοινωνία, επίβλεψη και αξιολόγηση προόδου μέσω μικρών στόχων (microlearning), η διαδικασία εκμάθησης γίνεται με το πιο σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό και πρακτική εξάσκηση με τη συμβολή εξειδικευμένων συνεργατών από την Ελλάδα αλλά και όλο τον κόσμο που εργάζονται στην αγορά σε αντίστοιχους ρόλους.

Με τεχνογνωσία σε εκπαιδευτικές πρακτικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως, φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την προσέγγιση της εξατομικευμένης εκπαίδευσης, η οποία άλλαξε για πάντα τα δεδομένα στην επαγγελματική κατάρτιση. Η εκπαίδευση γίνεται 100% εξ αποστάσεως και αποκλειστικά στους χρόνους του καθενός ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη ευελιξία.

Mε παρουσία σε περισσότερες από 6 χώρες και εκατοντάδες επαγγελματίες που το εμπιστεύονται στην Ελλάδα, με πολλούς να είναι στελέχη εταιρειών με θέσεις ευθύνης σε μεγάλες πολυεθνικές, αναγνωρισμένα αντιπροσωπεύει την νέα εποχή στην ατομική εκπαίδευση και το upskilling.​

Αυτή τη στιγμή, ήδη πολλές εταιρείες δουλεύουν σχεδόν αποκλειστικά remotely, είναι ο μοναδικός οργανισμός που εξειδικεύεται στην προετοιμασία εξ αποστάσεως εργασίας για χώρες του Εξωτερικού και αναλαμβάνει να καθοδηγήσει όσους θέλουν να μπουν στον χώρο του IT και να απευθυνθούν όχι μόνο στην Ελληνική, αλλά και στην Παγκόσμια αγορά εργασίας.

Οποιοσδήποτε υποψήφιος ενδιαφέρεται να εκπαιδευτεί, μπορεί να απευθυνθεί στο Workearly και μέσω της δωρεάν αξιολόγησης προφίλ, αφού δημιουργηθεί το κατάλληλο εκπαιδευτικό πλάνο, σύμφωνα με τις ανάγκες του, να προετοιμαστεί σωστά για να διεκδικήσει νέες ευκαιρίες καριέρας.