Πολυτεχνείο : Να ανακληθεί η απαγόρευση πορείας, είναι αντισυνταγματική, λένε οι δικαστές

Η Ένωση επισημαίνει ακόμα ότι η Πολιτεία οφείλει να προστατεύσει τη δημόσια υγεία μέσα στις συνθήκες της πανδημίας, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα όρια του Κράτους Δικαίου.