Οι προτάσεις τις Κομισιόν για το προσφυγικό βρέθηκε στο επίκεντρο συζήτησης της Διάσκεψης των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο θέμα της απελευθέρωσης της βίζας για τους Τούρκους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμένει ότι η Άγκυρα θα πρέπει να πληροί όλα τα κριτήρια προτού το Σώμα ψηφίσει.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημειώνει ότι η θέση του δεν έχει αλλάξει από τις συναντήσεις της 7ης και 17ης Μαρτίου: δηλώνει έτοιμο να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο για μία επιτυχή έκβαση, αλλά δεν υπάρχει γρήγορος δρόμος στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Όπως αναφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όλες οι χώρες που καταθέτουν αίτηση για κατάργηση της βίζας, θα αντιμετωπίζουν την ίδια μεταχείριση, πράγμα που σημαίνει πρόταση μόνο εφόσον όλα τα κριτήρια έχουν εκπληρωθεί.

Καλωσορίζει τις κινήσεις τις Τουρκίας τις τελευταίες εβδομάδες να εκπληρώσει τα κριτήρια, αλλά σημειώνει ότι η Κομισιόν ενημέρωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι αυτό δεν έχει γίνει ακόμα.

«Μέχρι αυτό να γίνει και μέχρι η Κομισιόν να δώσει στο Κοινοβούλιο γραπτή εγγύηση ότι αυτό συμβαίνει, η σκληρή δουλειά θα συνεχιστεί, αλλά το θέμα δεν θα παραπεμφθεί σε επιτροπές» τονίζει η ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Διάσκεψη στήριξε ομόφωνα τον πρόεδρο Σουλτς σε αυτό το θέμα.

Όσον αφορά το πακέτο των μέτρων που υιοθέτησε η Κομισιόν για το Προσφυγικό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημειώνει ότι φαίνεται να είναι ισορροπημένο και κατανοητό.