ΙΟΒΕ: Υποχώρησε ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

Μετά από ένα τρίμηνο συνεχούς βελτίωσης ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα υποχώρησε τον Απρίλιο και διαμορφώθηκε στις 95,4 (από 97,5) μονάδες.
Σύμφωνα με την έκθεση οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, στους επιμέρους τομείς της οικονομίας, οι τάσεις είναι μικτές: στις επιχειρηματικές προσδοκίες στις Υπηρεσίες καταγράφεται ανάκαμψη, στη Βιομηχανία και τις Κατασκευές το κλίμα επιδεινώνεται, ενώ στο Λιανικό Εμπόριο κυριαρχεί η σταθερότητα.
Η καταναλωτική εμπιστοσύνη πάντως, κινείται ανοδικά για δεύτερο διαδοχικό μήνα, στα λιγότερο αρνητικά επίπεδα της τελευταίας τετραετίας.
Τα θετικά μηνύματα για την πορεία της οικονομίας (με προεξάρχουσα ίσως την έκδοση κρατικού πενταετούς ομολόγου μετά από 4 χρόνια, με ικανοποιητικό επιτόκιο χρηματοδότησης από τις διεθνείς αγορές ), αλλά και επιμέρους εξελίξεις που συνδέονται με τη συνεχή επιβράδυνση της ύφεσης, όπως αυτή τουλάχιστον αντανακλάται στα επίσημα στοιχεία, δημιουργούν προοπτικές που ενθαρρύνουν εν μέρει τις, χαμηλές ακόμη, προσδοκίες σε πολίτες και επιχειρήσεις.
Οι οικονομικές δυσκολίες ασφαλώς εξακολουθούν σε μεγάλο βαθμό να υφίστανται, σε πολίτες και επιχειρήσεις, αλλά η έντονη απαισιοδοξία συνεχίζει να αμβλύνεται. Αναλυτικότερα:
– στη Βιομηχανία, οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της παραγωγής χάνουν έδαφος, ενώ οι εκτιμήσεις για το τρέχον επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης δεν μεταβάλλονται, με το δείκτη για τα αποθέματα να κλιμακώνεται.
– στις Υπηρεσίες, οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους και εκείνες για την τρέχουσα ζήτηση ενισχύονται, εν μέρει αντισταθμιζόμενες από τη μικρή υποχώρηση του θετικού δείκτη στις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης.
– στο Λιανικό Εμπόριο, οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις εντείνονται, ενώ οι προβλέψεις για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές τους βελτιώνονται, με το δείκτη των αποθεμάτων να κινείται ελαφρώς πτωτικά.
– στις Κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων ενισχύονται ελαφρά, ενώ ο δείκτης πρόβλεψης για την απασχόληση σχεδόν δεν μεταβάλλεται.
– στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού και ιδιαίτερα εκείνες για την οικονομική κατάσταση της χώρας το επόμενο 12μηνο καταγράφουν άνοδο, ενώ οι προθέσεις για αποταμίευση σχεδόν δεν μεταβάλλονται, με τις δυσμενείς προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας να βελτιώνονται.
Ευρύτερα στην ευρωζώνη, το οικονομικό κλίμα αποδυναμώνεται ήπια την εξεταζόμενη περίοδο, αλλά ενισχύεται στην ΕΕ, με το σχετικό δείκτη να χάνει 0,5 μονάδες στην πρώτη ζώνη και να κερδίζει 0,9 στη δεύτερη, φθάνοντας αντίστοιχα στις 102,0 και 106,2 μονάδες, ανώτερα του μακροχρόνιου μέσου όρου του. Αναλυτικότερα:
Αναλυτικά, στην Ευρωζώνη, η επιδείνωση του κλίματος εκπορεύεται κατά κύριο λόγο από την εξασθένιση των προσδοκιών στις Υπηρεσίες και τις Κατασκευές, δύο τομείς στους οποίους οι σχετικοί δείκτες βρίσκονται ακόμη κάτω του μακροχρόνιου μέσου όρου τους. Στη Βιομηχανία και το Λιανικό Εμπόριο, το κλίμα παρέμεινε επί της ουσίας αμετάβλητο, ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώθηκε.

Συγκεκριμένα, στις Κατασκευές, ο δείκτης κλίματος καταγράφει αρνητική μεταβολή (-1,6), ενώ στη Βιομηχανία παραμένει εν πολλοίς αμετάβλητος (-0,3). Στις Υπηρεσίες και το Λιανικό εμπόριο, οι σχετικοί δείκτες μειώνονται αμφότεροι κατά μία μονάδα, ενώ τέλος, η καταναλωτική εμπιστοσύνη κερδίζει +0,7 μονάδες. Σε επίπεδο χωρών, από τις πέντε μεγαλύτερες οικονομίες της ζώνης του ευρώ, το κλίμα χειροτερεύει στην Ολλανδία (-1,0), την Ισπανία (-1,0) και οριακά στην Γερμανία (-0,4), ενώ παραμένει αμετάβλητο στην Γαλλία (-0,3) και ανακάμπτει οριακά στην Ιταλία (+0,5).

Αντίθετα από την Ευρωζώνη, στην ΕΕ το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται, λόγω της σημαντικής ανόδου του σε μία από τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες εκτός Ευρωζώνης, το Ην. Βασίλειο (+6,7), με τον αντίστοιχο δείκτη στην Πολωνία να καταγράφει σταθερότητα (-0,1). Σε τομεακό επίπεδο, οι προσδοκίες στην ΕΕ βελτιώνονται σε όλους τους τομείς, εκτός των Κατασκευών, όπου και επιδεινώνονται, ενώ στην καταναλωτική εμπιστοσύνη σημειώνεται ανάκαμψη. Αναλυτικότερα:
• Στη Βιομηχανία, οι δείκτες επιχειρηματικών προσδοκιών διαμορφώνονται στις -1,9 και τις -3,6 μονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής παραμένουν αμετάβλητες στην ΕΕ και βελτιώνονται στην Ευρωζώνη. Οι εκτιμήσεις για τα επίπεδα παραγγελιών και ζήτησης μεταβάλλονται θετικά και ήπια και στις δύο ζώνες, ενώ στις εκτιμήσεις για τα αποθέματα καταγράφεται μικρή αποκλιμάκωση στην ΕΕ και σταθερότητα στην Ευρωζώνη.
• Στις Υπηρεσίες, οι δείκτες προσδοκιών διαμορφώνονται στις +8,9 και +3,5 μονάδες αντίστοιχα σε ΕΕ και Ευρωζώνη, με τις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους να βελτιώνονται ήπια στην πρώτη ζώνη και να επιδεινώνονται ελαφρά στη δεύτερη. Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση παραμένουν αμετάβλητες στην ΕΕ και υποχωρούν στην Ευρωζώνη, ενώ τέλος, οι προβλέψεις των επιχειρήσεων για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης κερδίζουν μία μονάδα στην ΕΕ και δεν μεταβάλλονται στην Ευρωζώνη.
• Στο Λιανικό Εμπόριο, οι σχετικοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις +3,0 μονάδες στην ΕΕ και τις -2,6 μονάδες στην Ευρωζώνη. Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα κερδίζουν 4 μονάδες στην ΕΕ και υποχωρούν ελαφρά στην Ευρωζώνη, ενώ οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα καταγράφουν μικρή άνοδο σε αμφότερες τις ζώνες. Τέλος, ανοδικά κινείται ο δείκτης των προβλέψεων για τις πωλήσεις τους επόμενους μήνες και στις δύο ζώνες.
• Στις Κατασκευές, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών κινείται στις -25,9 και -30,3 μονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη αντίστοιχα. Στην ΕΕ, οι αρνητικές προβλέψεις για το επίπεδο των εργασιών περιορίζονται ελαφρά, χωρίς να μεταβάλλονται στην Ευρωζώνη, ενώ αντίστοιχα οι προβλέψεις για την απασχόληση αποδυναμώνονται και στις δύο ζώνες.
• Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης διαμορφώνεται στις -5,7 και -8,6 μονάδες στην ΕΕ και την Ευρωζώνη αντίστοιχα.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk